ກົດດັນເກີນໄປສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍໄດ້.

spot_img

ກົດດັນເກີນໄປສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍໄດ້.

ຄວາມກົດດັນເປັນພາວະຂອງອາລົມ ຫຼື ຄວາມູ້ສຶກທີ່ເກີດຂຶ້ນເມື່ອຕ້ອງປະເຊີນກັບບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສະບາຍໃຈ ວິຕົກກັງວົນ ຮູ້ສຶກກົດດັນ ເຊິ່ງເມື່ອຕ້ອງຕົກຢູ່ໃນສະພາວະແບບນີ້ໄປດົນໆ ອາດຈະສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ສຸຂະພາບ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈໄດ້ ຄວາມກົດດັນສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍໃນເລື່ອງໃດແດ່ ເຮົາມີຄຳຕອບມາບອກ.

ຜົນຂອງຄວາມກົດດັນສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍ ໂດຍຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງ ແບ່ງອອກເປັນ 3 ດ້ານຄື:
• ທາງດ້ານຈິດໃຈ ແລະ ອາລົມ ຄວາມກົດດັນອາດເຮັດໃຫ້ສູນເສຍຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນຄວາມສມາມາດຈັດການກັບຊີວິດຕົນເອງໃຫ້ຂາດສະມາທິ ວິຕົກກັງວົນ ໂມໂຫງ່າຍ ຈິດໃຈຂຸ່ນມົວ

ໃນບາງຄົນທີ່ຕ້ອງປະເຊີນກັບພາວະກົດດັນເປັນເວລາດົນ ຮໍໂມນ cortisol ທີ່ມີປະລິມານເພີ່ມຂຶ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ເຊວປະສາດຝໍ່ ແລະ ລົດຈຳນວນລົງ ແລະ ຍັງມີຜົນຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບປະສາດທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ກ່ຽວກັບອາລົມ ແລະ ພຶດຕິກຳໂດຍສະເພາະການສື່ສານປະສາດຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຊຶມເສົ້າ ແລະ ວິຕົກກັງວົນກວ່າເວລາປົກກະຕິ

• ທາງດ້ານຮ່າງກາຍຄວາມກົດດັນທີ່ເກີດຂຶ້ນຈະກະຕຸ້ນລະບົບປະສາດອັດຕະໂນມັດ ເຮັດໃຫ້ເປັນລົມ ໜ້າມືດ ຄວາມດັນໂລິດສູງ ໂລກຫົວໃຈ ໂລກອ້ວນ ແລະ ເມື່ອຕ້ອງຕົກຢູ່ໃນພາວະຄວາມກົດດັນນີ້ເປັນເວລາດົນ

ຈະເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບເຊື່ອມລົງເນື່ອງຈາກເກີດຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງລະບົບຮໍໂມນ ເຊິ່ງເຮັດໜ້າທີ່ຊ່ວຍຄວບຄຸມການເຮັດວຽກຂອງລະບົບຕ່າງພາຍໃນ ການເກີດອາການທາງພາຍນັ້ນແຕກຕ່າງກັນໄປໃນແຕ່ລະບຸກຄົນ ຕັ້ງແຕ່ເຈັບຫຼັງ ອ່ອນເພຍ ເຈັບຫົວ ໃນບາງຄົນຫາກເກີດຄວາມກົດດັນທີ່ຮຸນແຮງຫຼາຍ ອາດສົ່ງຜົນຕໍ່ຊີວິດໄດ້ເນື່ອງຈາກການເຮັດວຽກທີ່ລົ້ມເລວຂອງຮ່າງກາຍ

• ທາງດ້ານພຶດຕິກຳ ນອກຈາກການປ່ຽນແປງທາງດ້ານ່າງກາຍແລ້ວ ຍັງສົ່ງຜົນໃຫ້ພຶດຕິກຳການສະແດງອອກນັ້ນປ່ຽນແປງອີກດ້ວຍ ເຊັ່ນ ເບື່ອອາຫານ ມີອາການບໍ່ຫຼັບ ຫຼື ຫຼັບຍາກ ເກັບຕົວອອກຈາກສັງຄົມ ການປ່ຽນແປງຂອງສານເຄມີບາງຢ່າງໃນສະໝອງມີພຶດຕິກຳກ້າວລ້າວຫຼາຍຂຶ້ນ ທຳຮ້າຍຜູ້ອື່ນ ຫຼື ທຳຮ້າຍຕົວເອງ

spot_img

ຍອດນິຍົມ