ຂໍ້ຄິດເຕືອນຄົນຍຸກນີ້ໄດ້ດີ “ຢາກເປັນຄົນລວຍ ຈົ່ງຢ່າໝິ່ນເງິນໜ້ອຍ”

spot_img

ຂໍ້ຄິດເຕືອນຄົນຍຸກນີ້ໄດ້ດີ “ຢາກເປັນຄົນລວຍ ຈົ່ງຢ່າໝິ່ນເງິນໜ້ອຍ”1.ຖ້າເຮົາເຮັດວຽກແລ້ວເຮົາຮູ້ສຶກມ່ວນ: ເງິນເດືອນຈະເປັນເລື່ອງຮອງລົງມາທັນທີ ເງິນເດືອນໜ້ອຍບໍ່ແມ່ນສາເຫດສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ພະນັກງານລາອອກ ຄົນອາຊີບອະດສະຫຼະບໍ່ກ້າຮັບງານ ເພາະທີ່ສຸດແລ້ວງານນັ້ນຈະຄຸ້ມຫຼືບໍ່ຄຸ້ມຕ້ອງມີອາລົມຮ່ວມໄປກັບມັນດ້ວຍ


2.ເລື່ອງເງິນບາງທີມັນກໍ່ເປັນການແບ່ງຮັບ, ແບ່ງສູ້ ເລື່ອງຂອງໃຈ ການໃຫ້ນາຍຈ້າງໃຫ້ເງິນໜ້ອຍບາງທີກໍບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຄັ້ງຕໍ່ໄປຈະບໍ່ໄດ້ເງິນເພີ່ມ ການທີ່ລູກຄ້າຈ້າງງານ ໃນລາຄາຖືກ ບາງທີເຂົາກໍເຫັນແກ່ເຮົາທີ່ບໍ່ມີປະສົບການມາກ່ອນ ຫຼືມີງົບຈຳກັດແທ້ໆ ການເຮັດວຽກບໍ່ວ່າຈະສາຍງານໃດມັນຕ້ອງໃຊ້ໃຈແລກໃຈ


3.ບາງຕຳແໜ່ງວຽກເບິ່ງຄືຈະໜັກ: ບໍ່ຄຸ້ມເງິນຈ້າງ ແຕ່ເນື້ອງານມັນໃຫ້ຫຍັງຫຼາຍກວ່າທີ່ຄິດ ນິໄສເສຍຢ່າງໜຶ່ງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາພາດໂອກາດດີໆຄືການເບິ່ງບໍ່ເຫັນຫຍັງທີ່ດີ ນີ້ຈຶ່ງບໍ່ເລື່ອງທີ່ແປກໃຈຫາກພົບວ່າ ຄົນທີ່ຫາວຽກເຮັດສ່ວນໃຫຍ່ຈະເບິ່ງເງິນເດືອນກ່ອນເປັນອັນດັບທຳອິດ


4.ການເລີ່ມທີ່ເງິນໜ້ອຍ: ມັນຄືເຄດິດຕົວເຮົາຢ່າງໜຶ່ງ ເຮັດວຽກຢ່າງຕັ້ງໃຈ ແລະຈິງໃຈທັ້ງທີ່ເງື່ອນໄຂຈຳກັດ ເປັນໃຜກໍຢາກຈ້າງເຮົາ ເຜີໆອາດເພີ່ມຄ່າຈ້າງເຮົາ ເພາະເຫັນແກ່ຄວາມອົດທົນພະຍາຍາມ ແລະຄວາມອ່ອນອ້ອມຖ່ອມຕົນດ້ວຍຊ້ຳໄປ.

spot_img

ຍອດນິຍົມ