ຄຸນປະໂຫຍດຂອງຖົ່ວເຫຼືອງທີ່ຄວນຮູ້.

spot_img

ຄຸນປະໂຫຍດຂອງຖົ່ວເຫຼືອງທີ່ຄວນຮູ້.


ຖົ່ວເຫຼືອງ ເປັນເມັດທີ່ມີທາດບຳລຸງ ອຸດົມໄປດ້ວຍໂປຣຕີນ ແລະ ສາມາດນຳມາແປຮູບເປັນຜະລິດຕະພັນເພື່ອປະກອບອາຫານໄດ້ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ ເຊັ່ນ ນໍ້າເຕົາຮູ່ ນໍ້າມັນຖົ່ວເຫຼືອງ ເຕົາຮູ່ ແລະ ນອກຈາກນີ້ຍັງສາມາດຮັບປະທານໃນຮູບແບບຂອງຖົ່ວເຫຼືອງສົດ ມື້ນີ້ເຮົາມີຂໍ້ມູນດີໆ ກ່ຽວກັບປະໂຫຍດຂອງຖົ່ວເຫຼືອງມາບອກ.


• ປ້ອງກັນໂລກໂລຮິດຈາງ ເນື່ອງຈາກຖົ່ວເຫຼືອງມີທາດເຫຼັກສູງ
• ປັບສະພາບຮໍໂມນໃນແມ່ຍິງໃຫ້ສົມດຸນ ຊ່ວຍລົດຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍຕົວ ແລະ ອາການຮ້ອນວູບໃນໄລຍະໝົດປະຈຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
• ບັນເທົາອາການທ້ອງຜູກ ແລະ ລົດຄວາມສ່ຽງຂອງການເກີດໂລກລິດສິດວງທະວານ
• ກະຕຸ້ນການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງກະດູກ ແລະ ຊ່ວຍປ້ອງກັນການຂາດແຄວຊ່ຽມ
• ຊ່ວຍໃຫ້ຜິວສົດໃສ ເປັ່ງປັ່ງ ເບິ່ງຄືມີນໍ້າມີນວນ ເມື່ອບໍລິໂພກນົມຖົ່ວເຫຼືອງເປັນປະຈຳ
• ຊ່ວຍໃຫ້ນອນຫຼັບສະບາຍຍິ່ງຂຶນ ເມື່ອດື່ມນົມຖົ່ວເຫຼືອງອຸ່ນໆ ກ່ອນນອນ ເພາະໃນຖົ່ວເຫຼືອງນັ້ນມີກົດອະມີໂນ “ທຣິປໂຕເຟນ” ທີ່ຈະຊ່ວຍປ່ຽນໃຫ້ເປັນຮໍໂມນເຊໂຣ ໂທນິນເຊິ່ງຊ່ວຍຄວບຄຸມການນອນຫຼັບໃຫ້ດີຂຶ້ນ
• ບຳລຸງປະສາດ ແລະ ສະໝອງ ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມຈຳ ເນື່ອງຈາກຖົ່ວເຫຼືອງອຸດົມໄປດ້ວຍວິຕາມິນບີຫຼາຍຊະນິດ

spot_img

ຍອດນິຍົມ