ຈິງ ຫຼື ບໍ່? ກິນເຜັດເກີນໄປອາດເຮັດໃຫ້ລຳໄສ້ອັກເສບ.

spot_img

ຈິງ ຫຼື ບໍ່? ກິນເຜັດເກີນໄປອາດເຮັດໃຫ້ລຳໄສ້ອັກເສບ.


ການກິນລົດເຜັດເປັນການຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມແຊບ ແລະ ຄາມກົມກ່ອມໃຫ້ກັບອາຫານ ຫຼາຍຄົນອາດໄດ້ຍິນມາວ່າການກິນອາຫານທີ່ເຜັດເກີນໄປອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລຳໄສ້ ເຮັດໃຫ້ອັກເສບໄດ້ ໃນຂະນະທີ່ອີກຫຼາຍຄົນກໍເຊື່ອວ່າ ຫອາຫານເຜັດມີຄຸນປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ລະບົບເຜົາຜານ ວ່າແຕ່ຂໍ້ເທັດຈິງທີ່ວ່າກິນເຜັດເກີນໄປສ່ຽງຕໍ່ລຳໄສ້ອັກເສບແທ້ ຫຼື ບໍ່ ນັ້ນເປັນແນວໃດ ມື້ນີ້ເຮົາມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ມາບອກ.


“ບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງ” ສ່ວນໃຫຍ່ການອັກເສບຂອງໄສ້ນັ້ນຈະເກີດຈາກການຕິດເຊື້ອເປັນຫຼັກ ໂດຍເຊື້ອທີ່ມັກພົບຕະຫຼອດໃນການຕິດເຊື້ອທີ່ລຳໄສ້ກໍຈະມີເຊື້ອພວກແບັກທີເຣັຍ ເຊື້ອໄວຣັດ ລວມເຖິງເຊື້ອພະຍາດແມ່ກາຝາກສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການອັກເສບໄດ້ ເຊິ່ງການຕິດເຊື້ອໃນລຳໄສ້ເກີດຈາກທີ່ເຮົາຮັບປະທານອາຫານທີ່ປົນເປື້ອນເຊື້ອພະຍາດ ຫຼື ພິດຂອງເຊື້ອພະຍາດເຂົ້າໄປ ເຮັດໃຫ້ເກີດການອັກເສບຂອງຜິວຂອງລຳໄສ້ ແຕ່ວ່າລົດຊາດທີ່ເຜັດບໍ່ສາມາດໃຫ້ເກີດການອັກເສບຄືກັບການຕິດເຊື້ອ ເປັນພຽງຄວາມຮູ້ສຶກເຜັດຮ້ອນເທົ່ານັ້ນ.

spot_img

ຍອດນິຍົມ