ຈີນເປັນປະເທດທີ່ສ້າງລະບົບການເງິນເພື່ອຊາວໂລກ

spot_img

ຈີນເປັນປະເທດທີ່ສ້າງລະບົບການເງິນເພື່ອຊາວໂລກ

ໂລກໄດ້ມີການປ່ຽນແປງໄປຕາມບາດກ້າວ ຂອງຄວາມມີວິວັດທະນາການຂອງມະນຸດຄົນເຮົາ ໃນນັ້ນຈີນຈີ່ງເປັນປະເທດໜື່ງທີ່ສ້າງລະບົບການເງິນ ເພື່ອໃຫ້ຊາວໂລກໄດ້ມີໂອກາດຊອກທາງເລືອກ ໃຫ້ກັບປະເທດຕົນເອງໄດ້ແບບງ່າຍດາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາປະເທດຄູ່ຂາຍກັບຈີນ,ລັດເຊຍ,ອິນເດຍ,ຊາອຸ

ບໍ່ວ່າຢູ່ທະວີບໃດກໍ່ຕາມ ຈີນຈະເປັນຜູ້ຮັບຊື້ແລະແລກປ່ຽນສະກຸນເງີນຕ່າງໆ ຂອງປະເທດເຫຼົ່ານັ້ນໃຫ້ເພື່ອງ່າຍຕໍ່ການຊື້ຂາຍ ແລະ ຂາຍໄດ້ແລກປ່ຽນໂດລາມາຊື້ກໍ່ໄດ້ ຫຼັງຈາກນີ້ຕໍ່ໄປເງີນໂດລາຈະເລີ່ມທົດຖອຍແລະມູນຄ່າກໍ່ເລີ່ມອ່ອນຄ່າລົງ ເພາະອາເມລິກາເປັນປະເທດທີ່ບໍ່ມີສິນຄ້າ ດ້ານສະບຽງອາຫານແລະເຄື່ອງຊົມໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນສົ່ງອອກ

ອາເມລິກາມີແຕ່ສິນຄ້າຄືຂາຍອາວຸດສົ່ງອອກ ຂາຍນ້ຳມັນສົ່ງອອກ ແລະ ພີມເງີນອອກມາໃຊ້ໂດຍບໍ່ໄດ້ໃຊ້ທອງຄຳມາຄ້ຳປະກັນຄ່າເງີນໃນການພີມ ຕໍ່ໃຫ້ມີເງີນຫຼາຍກໍ່ບໍ່ສາມາດກີນຕາງອາຫານໄດ້ ສະນັ້ນຄົນອາຊີເຮົາຄືປະເທດທີ່ມີການຜະລິດສິ້ນຄ້າໄດ້ທຸກຢ່າງ.
ທີ່ມາ: ຈອມຍຸດ ມືປາບປັດຕະພີ

spot_img

ຍອດນິຍົມ