“ທາດແທ້ຂອງຄົນ” ມັກສະແດງອອກໃນ..ຍາມທີ່ເຮົາໝົດຜົນປະໂຫຍດ.

spot_img

“ທາດແທ້ຂອງຄົນ” ມັກສະແດງອອກໃນ..ຍາມທີ່ເຮົາໝົດຜົນປະໂຫຍດ.


6 ວິທີເບິ່ງຄົນ ໃຜທີ່ຈິງໃຈ ຫຼືວ່າ ພຽງແຕ່ຫວັງຜົນປະໂຫຍດ ຈາກເຮົາເທົ່ານັ້ນ.


ສະໄໝນີ້ຈະຄົບຫາໃຜເຮົາຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າເຂົາເຂົ້າມາດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ ຫຼື ພຽງແຕ່ຕົວະ ຢວົະໃຫ້ເຮົາຮັກ ຫຼື ເຊື່ອໃຈ ຫາກບໍ່ແນ່ໃຈວ່າພວກເຂົາຈະມາແບບໃດ ແລ້ວເຮົາຈະຮູ້ຄວາມຈິງຂໍ້ນີ້ໄດ້ແນວໃດ.


1 ເມື່ອເຈົ້າຍາກຈົນ
ເມື່ອເຈົ້າຍາກຈົນເຂົາຈະດູຖູກເຈົ້າບໍ ເຂົາຈະຢຽດແຫຍມເຈົ້າບໍ ເຂົາຈະປະຕິບັດຕົວແນວໃດກັບເຈົ້າ ຂໍ້ນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າໄດ້ຮູ້ທາດແທ້ໄດ້ຢ່າງລຶກຊຶ້ງ ກັບຈິດໃຈຄົນ ກໍຄືຄວາມຈົນນິແຫຼະ ມັນຊ່ວຍຄັດຄົນທີ່ບໍ່ຈິງໃຈອອກໄປ


2 ເປັນຄົນເລືອກປະຕິບັດ
ເມື່ອເລືອກປະຕິບັດກັນຄົນລະຢ່າງ ລະຫວ່າງຄົນຈົນ ກັບຄົນລວຍມີຖານະ ເລືອກປະຕິບັດກັນແບບນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ຄົນປະເພດນີ້ບໍ່ນ່າຄົບຫາ ຫາຄວາມຈິງໃຈບໍ່ມີເລີຍ ຍົກຍ້ອງຄົນລວຍເພື່ອຫວັງຜົນ ສ່ວນຄົນຈົນກໍບໍ່ເຫັນຄຸນຄ່າ ຖ້າເຂົາເປັນຄົນຈິງໃຈແທ້ທ ຕ້ອງປະຕິບັດກັບທຸກຄົນຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ


3 ເມື່ອພົບກັນຄັ້ງທຳອິດ
ເມື່ອເຈົ້າຕ້ອງການຈະລອງໃຈໃຜ ທີ່ຫາກໍຮູ້ຈັກ ໃຫ້ເຮັດຕົວທຳມະດາຫຼາຍທີ່ສຸດ ຖ້າເຂົາຍັງຄົງຮັບໄດ້ ກໍໝາຍຄວາມວ່າ ເຂົາຈິງໃຈກັບເຈົ້າ ແຕ່ຖ້າຫາກເຂົາຮັບບໍ່ໄດ້ກໍຄືເຂົາເຂົ້າມາເພື່ອຕ້ອງການຜົນປະໂຫຍດບາງຢ່າງຢ່າງເທົ່ານັ້ນ


4 ເມື່ອເຈົ້າມີບັນຫາ
ຖ້າເຈົ້າມີບັນຫາຊີວິດນັ້ນ ໃຜແດ່ທີ່ຢູ່ຂ້າງເຈົ້າ ແລ້ວໃຜແດ່ທີ່ຖິ້ມເຈົ້າໄປ ເມື່ອຂົາຈິງໃຈກັບເຈົ້າເຂົາຈະຊ່ວຍເຫຼືອເຈົ້າ ໃຫ້ກຳລັງໃຈເຈົ້າ ຢູ່ຂ້າງໆເຈົ້າສະເໝີ ຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງເຕັມພະລັງ ແຕ່ຖ້າເຂົາຖິ້ມເຈົ້າໄປຢ່າເສຍໃຈໄປເລີຍ ແລະ ເຈົ້າຈົງຂອບໃຈທີ່ມັນຊ່ວຍຄັດຄົນບໍ່ດີອອກໄປຈາກຊີວິດເຮົາໄດ້


5 ຕໍ່ໜ້າອີກແບບ ລັບຫຼັງອີກແບບ
ຕໍ່ໜ້າອີກຢ່າງ ລັບຫຼັງອີກຢ່າງ ຢູ່ກັບຄົນອື່ນ ກໍດ່າຄົນນີ້ ຢູ່ກັບຄົນນີ້ກໍດ່າຄົນອື່ນ ບໍ່ມີຄວາມຈິງໃຈກັບໃຜ ຈົງຮີບຍ່າງອອກມາຈາກເຂົາສະ ມັນຈະມີແຕ່ເສຍກັບເສຍເທົ່ານັ້ນ


6 ເວົ້າອີກຢ່າງ ເຮັດອີກຢ່າງ
ເວົ້າອີກຢ່າງ ເຮັດອີກຢ່າງ ເຮັດສວນທາງກັບຄວາມຈິງທີ່ກ່າວໄວ້ ຫຼື ແມ່ນແຕ່ເວົ້າແລ້ວແຕ່ເຮັດບໍ່ໄດ້ ສະແດງວ່າຄົນປະເພດນີ້ບໍ່ມີຄວາມຈິງໃຈເລີຍ ມີແຕ່ເວົ້າໃຫ້ຕົນເອງດູດີ ແທ້ຈິງແລ້ວເຮັດບໍ່ໄດ້ຈັກຢ່າງທີ່ເຄີຍເວົ້າໄວ້ເລີຍ.

spot_img

ຍອດນິຍົມ