ບິນຕາມເຜິ້ງຈຸດໝາຍຄືເກສອນດອກໄມ້

spot_img

ບິນຕາມເຜິ້ງຈຸດໝາຍຄືເກສອນດອກໄມ້ ບິນຕາມແມງວັນຈຸດໝາຍຄືຂີ້

ກົບສອງໂຕແຕ່ງງານກັນ..ຈາກນັ້ນກໍໃຫ້ກຳເນີດລູກອອກມາ ກັນເປັນ “ຄັນຄາກ” ກົບໂຕຜູ້ຮູ້ສຶກໃຈຮ້າຍຫຼາຍ ຖາມໂຕແມ່ວ່າ..ມີຊູ້ແມ່ນບໍ່? ກົບໂຕແມ່ເລີຍບອກວ່າ..ບໍ່! ກ່ອນທີ່ຂ້ອຍຈະໄດ້ພົບກັບເຈົ້າຂ້ອຍໄປສັນຍະກຳທີ່ເກົາຫຼີມາ
“ສິ່ງນີ້ທີ່ບອກກັບເຮົາວ່າຄວາມເຂົ້າໃຈນັ້ນສຳຄັນຫຼາຍ”

ຄືກັນກັບເຜິ້ງ ບໍ່ເຄີຍຊວນແມງວັນໄປກິນນໍ້າຫວານຈາກເກສອນດອກໄມ້, ບິນນຳເຜິ້ງຈຸດໝາຍຄືເກສອນດອກໄມ້
ບິນນຳແມງວັນຈຸດໝາຍຄືຊັກໂຄກຫຼືຂີ້ເຫຍື້ອ ຍ່າງຕາມເສດຖີຄືວິທີຫາເງີນໄດ້ເທື່ອລະແສນເທື່ອລະລ້ານ ຍ່າງຕາມຂໍທານຄືພາກັນຂໍເຂົ້າກິນ

ມີຄຳກ່າວທີ່ວ່າ..ເຮົາເປັນໃຜອາດບໍ່ສຳຄັນແຕ່ທີ່ສຳຄັນ
ໝູ່ເພື່ອນຂອງເຮົາຄືໃຜ? ເຮົາຄົບກັບໃຜຢູ່?
ຢູ່ກັບຄົນດຸໝັ້ນ…ເຮົາຈະບໍ່ຂີ້ຄ້ານ, ຢູ່ກັບຄົນ ກະຕືລືລົ້ນ ເຮົາຈະບໍ່ຫົດຫູ່

ຢູ່ກັບ ຜູ້ມີປັນຍາ…ເຮົາຈະເປັນຄົນທີ່ບໍ່ທຳມະດາ, ຢູ່ກັບນັກປັດຊະຍາ…ເຮົາຈະມີຄວາມຮູ້ຍິ່ງຂຶ້ນ

ຫາກເຮົາຢູ່ກັບຄົນທີ່ເບິ່ງໂລກໃນດ້ານດີ…ເຮົາຈະພົບຄວາມສຸກຫຼາຍຂຶ້ນ ຢ່າຢູ່ໃກ້ກັບຄົນທີ່ໝົດອາໄລຕາຍຍາກ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ເຂົາຈະລັກເອົາຄວມຝັນໄປຈາກເຮົາໂດຍທີ່ບໍ່ຮູ້ໂຕ ເຮັດໃຫ້ເຮົາກາຍເປັນຄົນສິ້ນຫວັງຄືກັບເຂົາ.

spot_img

ຍອດນິຍົມ