ບໍ່ພໍໃຈແຮງ! ຄະແນນສອບເສັງໜ້ອຍ ນັກຮຽນເລີຍຈັບອາຈານມັດໄວ້ຕົ້ນໄມ້

spot_img

ບໍ່ພໍໃຈແຮງ! ຄະແນນສອບເສັງໜ້ອຍ ນັກຮຽນເລີຍຈັບອາຈານມັດໄວ້ຕົ້ນໄມ້

ນັກຮຽນອິນເດຍເກືອບ 10ຄົນ ຈັບອາຈານສອນຄະນິດສາດແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ໂຮງຮຽນມັດໄວ້ກັບຕົ້ນໄມ້ ເຫດບໍ່ພໍໃຈຄະແນນສອບເສັງໜ້ອຍ ເຫດການນີ້ເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 29ສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ

ບັນດານັກຮຽນຊັນມັດທະຍົມຕົ້ນຂອງໂຮງຮຽນແຫ່ງໜຶ່ງໃນເມືອງDumka ລັດ Jharkhand ຂອງອິນເດຍ ໄດ້ຕົວະອາຈານຄະນິດສາດແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງໂຮງຮຽນໄປພົບ ເພື່ອເຮັດການແກ້ແຄ້ນໃຫ້ກັບຄະແນນສອບເສັງທີ່ຕ່ຳຂອງພວກເຂົາ

ເຊິ່ງມີນັກຮຽນຫຼາຍສິບຄົນຖືໄມ້ຢູ່ອ້ອມຮອບອາຈານ ເຊິ່ງແມ່ນວ່າຈະໄດ້ມີການບັກທຶກຮູບພາບໃນຕອນທີ່ຖືກທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍໄວ້ ແຕ່ຈາກການສອບສວນຂອງຕຳຫຼວດພົບວ່ານັກຮຽນຖືກທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍມາກ່ອນ

ສາເຫດຂອງຄວາມຮຸນແຮງເກີດຈາກການສອບເສັງຄະນິດສາດຄັ້ງລ່າສຸດ ໂດຍມີນັກຮຽນເຂົ້າສອບເສັງທັງມົດ 32ຄົນ ແລະມີນັກຮຽນຈຳນວນ 11ຄົນທີ່ໄດ້ເກຣດ DD (double D) ເຊິ່ງຖືວ່າສອບເສັງບໍ່ຜ່ານ

ບັນດານັກຮຽນພາກັນສົງໄສໃນຄະແນນສອບເສັງຈຶ່ງຢື່ນເລື່ອງຂໍເບິ່ງເຈ້ຍຄຳຕອບແຕ່ຖືກຄູໃຫຍ່ປະຕິເສດ ຕໍ່ມາພວກເຂົາໄປຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງໂຮງຮຽນ ຂໍໃຫ້ຊ່ວຍໂຊເຈ້ຍຄຳຕອບແຕ່ກໍຖືກປະຕິເສດເຊັ່ນກັນ ຄວາມລົ້ມເຫຼວດັ່ງກ່າວເລີຍສ້າງຄວາມບໍ່ພໍໃຈໃຫ້ກັບນັກຮຽນຫຼາຍ ພວກເຂົາຈຶ່ງວາງແຜນຕົວະອາຈານແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ໄປພົບທີ່ໂຮງຮຍນແລະກໍ່ເຫດຄັ້ງນີ້.

spot_img

ຍອດນິຍົມ