ຜົນເສຍຂອງການປ່ອຍໃຫ້ລູກຫຼິ້ນໂທລະສັບ.

spot_img

ຜົນເສຍຂອງການປ່ອຍໃຫ້ລູກຫຼິ້ນໂທລະສັບ.


ໂທລະສັບ ເປັນອຸປະກອນຈຳເປັນທີ່ທຸກຄົນພົກຕິດຕົວຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເປັນເດັກອາຍຸບໍ່ເທົ່າໃດປີກໍສາມາດໃຊ້ເປັນຫາກເດັກນ້ອຍ ຕິດໂທລະສັບ ຫຼື ໃຊ້ເວລາຢູ່ໜ້າຈໍເມິດມື້ອາດສົ່ງຜົນຮ້າຍກວ່າທີ່ພໍ່ແມ່ຄິດໄວ້ຫຼາຍເລີຍ ວ່າແຕ່ຈະສົ່ງຜົນ້ອຍຕໍ່ສຸຂະພາບລູກນ້ອຍໃນເລື່ອງຫຍັງແດ່ນັ້ນ ມື້ນີ້ເຮົາມີຄຳຕອບມາບອກ.


• ຫງຸດຫງິດງ່າຍ ຄວບຄຸມອາການບໍ່ໄດ້ ເດັກທີ່ຕິດໂທລະສັບ ຫຼື ແທັບເລັດຈະຄວບຄຸມຕົວເອງບໍ່ຢູ່ເປັນເດັກຂີ້ຫງຸດຫງິດ, ກ້າວລ້າວ ເພາະໜ້າຈໍທີ່ລູກເບິ່ງຕະຫຼອດ ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງໄວ ເມື່ອໃດທີ່ມາໃຊ້ຊີວິດຈິງແລ້ວບໍ່ໄດ້ຮັບການຕອບສະໜອງທີ່ວ່ອງໄວທັນໃຈ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍຫງຸຸດຫງິດນັ້ນເອງ


• ຂາດສະມາທິ ເດັກຈະບໍ່ມີໃຈຈົດຈໍ່ກັບກິດຈະກຳທີ່ຕ້ອງໃຊ້ສະມາທິ ຫຼື ສະໝອງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ຫາກຕ້ອງເຮັດກິດຈະກຳທີ່ຕ້ອງໃຊ້ເວລາຄິດ ເດັກຈະເຮັດບໍ່ໄດ້


• ມີບັນຫາດ້ານສາຍຕາ ແສງສີຟ້າ ຫາກມີການຈ້ອງຫຼືເບິ່ງໜ້າຈໍດົນໆ ກໍເປັນສາເຫດທີ່ໃຫ້ເກີດຜົນເສຍກັບດວງຕາໄດ້ເຊັ່ນ ເຮັດໃຫ້ສາຍຕາສັ້ນ, ດວງຕາແຫ້ງ


• ພັດທະນາການຊ້າ ຫາກເດັກນ້ອຍ ຍິ່ງໃຊ້ເວລາຢູ່ກັບໜ້າຈໍຫຼາຍປານໃດ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາມີພັດທະນາການດ້ານຕ່າງໆ ເສື່ອມລົງ ໄດ້ເມື່ອທຽບກັບເດັກລຸ່ນດຽວກັນໄດ້ແກ່ ພັດທະນາດ້ານການສື່ສານຊ້າ ເວົ້າບໍ່ຊັດເຈນ ຄວາມຈຳຈະຖົດຖອຍ ຮ່າງກາຍບໍ່ແຂງແຮງ ເມື່ອຍງ່າຍ


• ຂາດທັກສະໃນການສື່ສານ ແລະ ເຂົ້າສັງຄົມຫາກເດັກນ້ອຍຕິດໂທລະສັບຫຼາຍ ຈະເຮັດໃຫ້ເຂົ້າສັງຄົມບໍ່ໄດ້ ເພາະບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ພົບໝູ່ເພື່ອນ ບໍ່ມີໝູ່ໃນໝູ່ບ້ານ ເຮັດໃຫ້ຂາດການປັບຕົວເມື່ອຕ້ອງເຂົ້າສູ່ສັງຄົມ


ຈະເຫັນໄດ້ວ່າຜົນເສຍຂອງການປ່ອຍຫ້ລູກຫຼິ້ນໂທລະສັບນັ້ນມີຢູ່ຫຼາຍຂໍ້ ພໍ່ກັບແມ່ ຄວນຈະຄວບຄຸມໃຫ້ລູກຫຼິ່ນເປັນເວລາ ແລະ ຊວນເວົ້າລົມກັນໄປເພື່ອໃຫ້ລູກໄດ້ສື່ສານ ໂຕ້ຕອບ ເຮັດກິດຈະກຳອື່ນໆຮ່ວມກັບຄອບຄົວ ແລະ ໃນສັງຄົມ.

spot_img

ຍອດນິຍົມ