ສອນລູກແນວໃດໃຫ້ເຊື່ອຟັງ.

spot_img

ສອນລູກແນວໃດໃຫ້ເຊື່ອຟັງ.

7 ວິທີສອນລູກ ລ້ຽງງ່າຍໃຫ້ເປັນຄົນເຊື່ອຟັງ ບໍ່ຂຶ້ນສຽງໃສ່ພໍ່ແມ່ ເປັນເດັກດີໄດ້.


ຍິ່ງລູກໃຫຍ່ຂຶ້ນ ການທີ່ເຮົາຈະຫວັງລູກໃຫ້ເປັນເດັນເຊື່ອຟັງສອນງ່າຍ ເປັນເລື່ອງຍາກຫຼາຍ ເພາະລູກເລີ່ມມີຄວາມຄິດເປັນຂອງຕົວເອງ ບາງທີກໍສົນໃຈສິ່ງທີ່ຢູ່ທາງໜ້າຫຼາຍກວ່າ ບາງຄັ້ງລູກບໍ່ຢາກເວົ້າບໍ່ຢາກເຮັດໃນສິ່ງທີ່ພໍ່ແມ່ຕ້ອງການ ສະນັ້ນຈຶ່ງໃຊ້ວິທີເຮັດຫູທວນລົມ ເມີນເສີຍຕໍ່ຄຳເວົ້າຂອງພໍ່ແມ່ ແລະ ມັນອາດນຳມາສູ່ການມີບັນຫາກັນໄດ້.


1 ສອນດ້ວຍ ການມີຂໍ້ຕົກລົງ ລະຫວ່າງກັນ
ເດັກທຸກຄົນ ກໍມີຫຍັງທີ່ມັກ ບໍ່ມັກເປັນຂອງຕົວເອງ ແລະ ຫຼາຍຄັ້ງທີ່ທ່ານໃຫ້ລູກເຮັດສິ່ງທີ່ບໍ່ມັກ ດົນຈົນລູກເລີ່ມບໍ່ເຊື່ອຟັງ ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດນັ້ນຄືເດັກອາຍຸ 2-3 ປີ ເປັນໄວແຫ່ງການຕໍ່ຕ້ານສະນັ້ນ ລອງໃຫ້ຂໍ້ສະເໜີເພື່ອເປັນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມກັນ ເພື່ອລົດການໂຕ້ຖຽງກັນ
2 ສອນໃຫ້ລູກໃຊ້ຄວາມຄິດ ແກ້ບັນຫາດ້ວຍຕົວເອງໄດ້
ເພາະປະໂຫຍກຄຳສັ່ງນັ້ນ ມັນກໍເຮັດໃຫ້ລູກຮູ້ສຶກວ່າ ຕົວເອງບໍ່ໄດ້ເລື່ອງ ເຮັດຫຍັງກໍບໍ່ດີ ທັ້ງນີ້ມັນກໍສົ່ງຜົນໃຫ້ລູກບໍ່ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນຕົວເອງ ທັ້ງຍັງອາດເປັນຄົນທີ່ບໍ່ໝັ້ນໃຈໄປເລີຍ ບໍ່ກ້າທີ່ຈະຄິດເລີ່ມອີຫຍັງໃໝ່ໆ ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດນັ້ນຄືຕ້ອງຝຶກໃຫ້ລູກໃຊ້ຄວາມຄິດ ແລະ ແກ້ບັນຫາດ້ວຍຕົວເອງ ເຊັ່ນ ໃສລູກລອງຄິດເບິ່ງວ່າຈະເອົາຕຸກກະຕາຕົວນີ້ໄປໄວ້ໃສດີ ແລະ ນອກຈາກນີ້ຄວນຫາກິດຈະກຳມ່ວນໆເຮັດຮ່ວມກັນກັບລູກເມື່ອພໍ່ກັບແມ່ເຫັນລູກເຮັດບໍ່ຖືກຕ້ອງຈະໄດ້ສອນລູກໃຫ້ຄິດແກ້ບັນຫາ ໃຫຍ່ມາເຂົາຈະໄດ້ເປັນຄົນມີຄຸນນະພາບ
3 ຊອກຫາສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ລາວບໍ່ເຊື່ອຟັງ
ຫາກລູກເປັນເດັກທີ່ບໍ່ເຊື່ອຟັງ ບາງຄັ້ງເປັນຍ້ອນກຳລັງໃຈຮ້າຍ ເສຍໃຈ ຫຼື ຕ້ອງການໃຫ້ພໍ່ແມ່ເອົາໃຈ ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດຄືໂອ້ລົມ ແລະ ຫາຄຳຕອບວ່າເປັນຍ້ອນຫຍັງ ລູກບໍ່ເຊື່ອຟັງ ແລະ ບອກຮັກລູກໃຫ້ລູກໄວ້ວ່າ ມີພໍ່ແມ່ຢູ່ຂ້າງໆສະເໝີ ແລະ ທັ້ງນີ້ຄວນສັງເກດທັດສະນະຄະຕິວິທີຄິດ ລວມເຖິງການເວົ້າຈຂອງລູກ ກໍເພື່ອທີ່ຈະເຂົ້າໃຈລູກຫຼາຍຂຶ້ນອີກດ້ວຍນັ້ນເອງ
4 ສອນດ້ວຍການໃຊ້ເທັກນິກເຂົ້າໃຈງ່າຍໆ
ເພາະເດັກອາດຈະຍັງແບບວ່າ ຟັງປະໂຫຍກຍາວໆ ພ້ອມກັນບໍ່ເຂົ້າໃຈ ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດນັ້ນຄືໃຊ້ເທັກນິກສອນເຂົາ ໃຫ້ຈື່ຈຳງ່າຍຂຶ້ນ ເຊັ່ນ ມີມືເອົາໄວ້ຊ່ວຍ ບໍ່ແມ່ນເພື່ອເອົາໄວ້ຕີ ຫຼື ເວົ້າໃຫ້ຕື່ນເຕັ້ນ ເຊັ່ນ ມື້ນີ້ເຮັດຫຍັງຢູ່ໂຮງຮຽນແດ່ຫຼີກລ່ຽງຄຳວ່າ ບໍ່ ຫຼື ຫ້າມ ເພາະເຮັດໃຫ້ລູກບໍ່ຢາກເຮັດຕາມ ເຊັ່ນ ຫ້າມດື້ ກໍຄວນປ່ຽນເປັນ ເມື່ອມັກລູກຕອນທີ່ລູກເຊື່ອຟັງແມ່ທີ່ສຸດເລີຍ
5 ສອນລູກ ຈາກການເປັນແບບຢ່າງ
ໃນຊ່ວງໄວເດັກເຂົາມັກຈະລອກລຽນແບບ ພຶດຕິກຳຂອງຄົນໃກ້ຊິດ ແລະ ບໍ່ສາມາດແຍກໄດ້ວ່າ ແມ່ນຫຍັງຄວນ ແມ່ນຫຍັງບໍ່ຄວນ ມັນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄັ້ງລູກລຽນແບບພຶດຕິກຳທີ່ມັນບໍ່ດີຂອງຜູ້ໃຫຍ່ ເມື່ອຖືກຕຳໜິ ແລະ ຕໍ່ວ່າລູກຈຶ່ງບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າ ເປັນຫຍັງພໍ່ແມ່ຍັງເຮັດໄດ້ແຕ່ລູກເຮັດບໍ່ໄດ້
6 ສອນດ້ວຍຄຳເວົ້າ ສາຍຕາແຫ່ງຄວາມຮັກ
ເມື່ອໃດທີ່ລູກເຮັດຜິດທ່ານອາດຈະທົນບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະດ່າລູກຈາກຄຳເວົ້າແຮງໆຂອງທ່ານ ທັ້ງຍັງບໍ່ສົນໃຈຟັງສິ່ງທີ່ລູກຢາກອະທິບາຍ ແລະ ການຂຶ້ນສຽງ ການດ່ານັ້ນມັນອາດເຮັດໃຫ້ລູກສະຫງົບລົງໄດ້ກໍແທ້ ແຕ່ວ່າໃນອະນາຄົດລູກກໍອາດຈະເຮັດອີກຢູ່ດີ ສະນັ້ນແລ້ວ ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດຄື ເລີ່ມຈາກດຶງຄວາມສົນໃຈລູກດ້ວຍການ ເອີ້ນຊື້ລູກໃຊ້ຄຳເວົ້າງ່າຍໆ ໃຫ້ລູກທົບທວນໃນສິ່ງທີ່ເຮັດ ໃຊ້ນໍ້າສຽງທີ່ໜັກແໜ້ນ ແຕ່ບໍ່ດຸດັນ ໃຫ້ທ່ານປ່ຽນເປັນບອກທາງປ້ອງກັນແກ້ບັນຫາຈະດີກວ່າ ນອກຈາກຄຳເວົ້າກັບນໍ້າສຽງແລ້ວ ພາສາກາຍກໍມີສ່ວນສຳຄັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ລູກຮັບຟັງຫຼາຍຂຶ້ນ ເວົ້າກັບເຂົາດີໆ ເວົ້າດ້ວຍສາຍຕາແຫ່ງຄວາມຮັກ ແລ້ວທ່ານຈະເຂົ້າໃຈລູກຫຼາຍຂຶ້ນ
7 ຟັງສິ່ງທີ່ລູກຈະບອກ
ເພາະບາງຄັ້ງສິ່ງທີ່ພໍ່ແມ່ຄິດ ມັນກໍບໍ່ໄດ້ຖືກຕ້ອງສະເໝີໄປ ເພາະເດັກແຕ່ລະຄົນພວກເຂົາກໍມີຄວາມຄິດເປັນຂອງຕົວເອງ ແລະ ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດກໍຄືຖາມໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລູກຄິດຫຍັງເຮັດໄປເພື່ອຫຍັງ ແລະ ມີຫຍັງຢູ່ໃນໃຈ ຈາກນັ້ນຈົ່ງຕັ້ງໃຈຟັງສິ່ງທີ່ລູກເວົ້າ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜ່ອນຄາຍຄວາມກັງວົນໄດ້.

spot_img

ຍອດນິຍົມ