ສະຫຼົດ! ລູກນ້ອຍ4ປີນັ່ງເຝົ້າຮ່າງພໍ່ໃນລົດໜ້າໂຮງຮຽນຄິດວ່າພໍ່ນອນຫຼັບ

spot_img

ສະຫຼົດ! ລູກນ້ອຍ4ປີນັ່ງເຝົ້າຮ່າງພໍ່ໃນລົດໜ້າໂຮງຮຽນຄິດວ່າພໍ່ນອນຫຼັບ

ສະຖານີຕຳຫຼວດ ( ປະເທດໄທ) ໄດ້ຮັບແຈ້ງມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢູ່ພາຍໃນລົດໃຫຍ່ ຈອດຢູ່ແຄມທາງພາຍໃນຮ່ອມ ລົງພື້ນທີ່ໄປກວດສອບບ່ອນເກີດເຫດພົບບົດກະບະ ສີ່ປະຕູສີດຳ ຈອດຕິດເຄື່ອງລົດຢູ່ໃກ້ກັບທາງເຂົ້າໂຮງຮຽນ

ກວດສອບພົບຮ່າງຂອງຜູ້ຊາຍນອນ ເ ສຍ ຊີວິດ ຢູ່ໃນລັກສະນະແອນເບາະນອນຊື່ໄປທາງຫຼັງ ເຊິ່ງມີອາຍຸ 41ປີ ສະພາບສົບເລີ່ມແຂງ ເສຍຊີວິດມາແລ້ວຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ໄຮ້ຮ່ອງຮອຍຖືກທຳຮ້າຍ ຄາດວ່າ ເສ ຍ ຊີວິດດ້ວຍໂລກປະຈຳຕົວ

ນອກຈາກນີ້ໃນບ່ອນເກີດເຫດພົບລູກສາວ 2ຄົນຂອງຜູ້ ເສ ຍຊີວິດນັ້ນ ເອື້ອຍ ອາຍຸ 11ປີແລະ ນ້ອງ ອາຍຸ 4ປີ ເຊິ່ງລູກສາວກົກໄດ້ນັ່ງຮ້ອງໄຫ້ດ້ວຍຄວາມເສຍໃຈ ສ່ວນຜູ້ເປັນນ້ອງຄິດວ່າພໍ່ຍັງນອນຫຼັບຢູ່

ສິ່ງທີ່ໜ້າສະເທືຶອນໃຈຫຼາຍຄື ຈາກການສອບຖາມລູກສາວຄົນນ້ອຍເລົ່າວ່າ ພໍ່ນອນຫຼັບຕັ້ງແຕ່ເຊົ້າ ຂະນະທີ່ພາຕົນມາສົ່ງໜ້າໂຮງຮຽນ ຫຼັງຈາກປ້ອນເຂົ້າໄດ້ 2ຄຳ ພໍ່ກໍ່ຫຼັບໄປ ໂດຍພະຍາຍາມປຸກພໍ່ຫຼາຍຄັ້ງ ແຕ່ພໍ່ກໍ່ບໍ່ຕື່ນ

ຈຶ່ງນັ່ງຢູ່ໃນລົດກັບພໍ່ໝົດມື້ບໍ່ໄດ້ລົງໄປໂຮງຮຽນຖ້າໃຫ້ພໍ່ຕື່ນ ຈົນມີຝົນຕົກໜັກແລະມີສຽງຟ້າຮ້ອງ ຕົກໃຈຢ້ານຈຶ່ງແລ່ນເປີດປະຕູລົດໄປຫາໄປຫາເອື້ອຍທີ່ຖ້າພໍ່ມາຮັບແລະໄປພົບຄູພໍດີຈຶ່ງຮູ້ເລື່ອງ.

spot_img

ຍອດນິຍົມ