ສຸດໂຊກຮ້າຍເບື່ອເຫັດປວກຍົກຄົວ ເສຍຊີວິດແລ້ວໜຶ່ງຄົນ

spot_img

ລະວັງ ! ເຫັດເບື່ອ ໃນໄລຍະ ລະດູຝົນ

ຈາກແຫຼ່ງຂ່າວທ້ອງຖິ່ນ ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ຊີ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນວັນທີ 28 ກໍລະກົດ 2022 ໄດ້ມີຄອບຄົວໜຶ່ງ ໄປຊື້ເຫັດປວກ ຢູ່ຕະຫຼາດ ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ນໍາມາປຸງແຕ່ງເປັນອາຫານ.

ພາຍຫຼັງບໍລິໂພກ, ເກີດອາການເບື່ອເຫັດ ທັງໝົດ 7 ຄົນ ຢູ່ພາຍໃນເຮືອນ, ທັງໝົດໄດ້ຖືກນໍາສົ່ງໄປ ຮັກສາ ແຕ່ໂຊກຮ້າຍ ມີ 1 ຄົນເສຍຊີວິດ ຈາກການເບື່ອເຫັດ. ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈນຳຄອບຄົວທີ່ສູນເສຍດ້ວຍ

ລະວັງ ! ເຫັດເບື່ອ ໃນໄລຍະ ລະດູຝົນ
ຈາກແຫຼ່ງຂ່າວທ້ອງຖິ່ນ ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ຊີ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນວັນທີ 28 ກໍລະກົດ 2022 ໄດ້ມີຄອບຄົວໜຶ່ງ ໄປຊື້ເຫັດປວກ ຢູ່ຕະຫຼາດ ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ນໍາມາປຸງແຕ່ງເປັນອາຫານ. ພາຍຫຼັງບໍລິໂພກ, ເກີດອາການເບື່ອເຫັດ ທັງໝົດ 7 ຄົນ ຢູ່ພາຍໃນເຮືອນ, ທັງໝົດໄດ້ຖືກນໍາສົ່ງໄປ ຮັກສາ ແຕ່ໂຊກຮ້າຍ ມີ 1 ຄົນເສຍຊີວິດ ຈາກການເບື່ອເຫັດ.

spot_img

ຍອດນິຍົມ