ຫົງບໍ່ກິນເຂົ້າໝາຢ່າໄປເສຍເວລາກັບຄົນທີ່ມັກດູຖູກຄົນອື່ນ. (ເຕືອນສະຕິໄດ້ດີຫຼາຍ)

spot_img

ຫົງບໍ່ກິນເຂົ້າໝາຢ່າໄປເສຍເວລາກັບຄົນດູຖູກຄົນ (ເຕືອນສະຕິໄດ້ດີຫຼາຍ)


ເມື່ອສະໄໝທີ່ຄານຣີ ຍັງຮຽນຢູ່ອັງກິດ ອາຈານບໍ່ມັກຄານຣີ ຈຶ່ງມັກເວົ້າສຽດສີໃຫ້ເຂົາອັບອາຍ
ຕະຫຼອດເວລາ ເຂົາມັກຈະຖືກອາຈານບາງຄົນ ດູຖູກເພາະວ່າ ເຂົາເປັນຄົນອາຊີ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຂົ້າກັບອາຈານບາງຄົນບໍ່ຄ່ອຍໄດ້
ມື້ໜຶ່ງ..ຄານຣີໄປກິນເຂົ້າທີ່ໂຮງອາຫານ ແລະ ຍ່າງໄປ ເພື່ອຈະນັ່ງຮ່ວມໂຕະກັບອາຈານ
ແຕ່ອາຈານກັບເວົ້າຂຶ້ນວ່າ… “ຄານຣີເຈົ້າຮູ້ແມ່ນບໍ ວ່າຫົງກັບໝາ ກິນເຂົ້ານຳກັນບໍ່ໄດ້ໃດ”
ຄານຣີຢຸດນິ່ງໄປບຶດໜຶ່ງ ແລະ ເຂົາກໍຄິດຫຍັງຂຶ້ນມາໄດ້
ເຂົາຈຶ່ງຕອບກັບອາຈານໄປວ່າ…
“ໂອເຄ ຊັ້ນຫຼານຈະບິນໄປກິນຢູ່ບ່ອນອື່ນກະໄດ້” ພ້ອມກັບຖືຈານເຂົ້າລຸກໄປກິນອີກໂຕະໜຶ່ງ
ອາຈານໃຈຮ້າຍ ຄານຣີຫຼາຍ ທີ່ເອົາປຽບຕົນເອງເປັນໝາ ຈຶ່ງຄິດຈະຫາທາງເອົາຄືນ
ໃນລະຫວ່າງທີ່ຢູ່ໃນຊັ້ນຮຽນ ອາຈານຈຶ່ງໄດ້ຕັ້ງຄຳຖາມກັບຄານຣີ
ຕໍ່ໜ້າໝູ່ເພື່ອນຄົນອື່ນ ເພື່ອຫວັງໃຫ້ຄານຣີຕ້ອງອັບອາຍ
ອາຈານຖາມຄານຣີວ່າ…
“ຖ້າມີກ່ອງຢູ່ 2 ອັນກ່ອງໜຶ່ງໃສ່ຄວາມຮູ້ ອີກກ່ອງໜຶ່ງໃສ່ຄວາມລໍ່າລວຍ ເປັນເຈົ້າຈະເລືອກກ່ອງໃດຄານຣີ” ຄານຣີຈຶ່ງຕອບໄປວ່າ.. “ຫຼານເລືອກຄວາມລໍ່າລວຍ”
ອາຈານໄດ້ຟັງຄຳຕອບກໍຍິ້ມເຍີ້ຍ ພ້ອມກັບເວົ້າວ່າ.. “ຖ້າເປັນອາຈານຈະເລືອກກ່ອງຄວາມຮູ້”
ຄານຣີຍັງນິ່ງຢູ່…ແລ້ວກໍນຶກຫຍັງຂຶ້ນໄດ້ ຈຶ່ງຕອບກັບໄປວ່າ.. “ໂດຍແມ່ນເພາະຄົນເຮົາ ກໍຕ້ອງຢາກໄດ້ໃນສິ່ງທີ່ຕົນເອງບໍ່ມີຢູ່ແລ້ວ”
ເມື່ອອາຈານຟັງຄຳຕອບ.ກໍຍິ່ງເພີ່ມຄວາມໃຈຮ້າຍ ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ
ແຕ່ກໍໄດ້ແຕ່ເກັບໄວ້ໃນໃຈ ມື້ຕໍ່ມາອາຈານກວດກາ ແຕ່ຄານຣີເຮັດຖືກໝົດທຸກຂໍ້
ອາຈານບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຮັດແນວໃດ ຈຶ່ງໄດ້ຂຽນໃສ່ເຈ້ຍຄຳຕອບຂອງຄານຣີວ່າ “ບັກໂງ່”
ເມື່ອອາຈານໄດ້ຮັບເຈ້ຍຄຳຕອບຄືນ ກໍຕົກໃຈກັບສິ່ງທີ່ອາຈານເຮັດ
ເຂົານັ່ງຄິດແປບໜຶ່ງ ແລ້ວກໍຍ່າງໄປຫາອາຈານພ້ອມກັບບອກວ່າ… “ອາຈານ ອາຈານເຊັນຊື່ແລ້ວ ແຕ່ລືມໃຫ້ຄະແນນຫຼານ”
ຫາກເປັນຜູ້ທີ່ຕ້ອງຖືກກະທຳຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ການຕອບໂຕ້ກໍບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີ່ບໍ່ດີ..ສະເໝີໄປ.
ແຕ່ເຮົາສາມາດເລືອກວິທີທີ່ຈະຕອບໂຕ້ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ກຳລັງ
ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເກີດເລື່ອງໃຫຍ່ໂຕ ໃຊ້ໄຫວພິບທີ່ດີຕອບໂຕ້ກັບ
ເພື່ອໃຫ້ເຂົາສຳນຶກ ກໍ່ບໍ່ແມ່ນວ່າບໍ່ດີ…ໃດ ກໍຄືກັບ “ຄົນທີ່ໂຢນຂີ້ຕົມໃສ່ຄົນອື່ນ ມືຂອງເຂົາຈະເປື້ອນກ່ອນສະເໝີ”

spot_img

ຍອດນິຍົມ