ອັດຕາເງິນເຟີ້ຂອງໄທໄດ້ຫຼຸດລົງຍ້ອນທຸກພາກສ່ວນໃສ່ໃຈຄ່າຄອງຊີບປະຊາຊົນ

spot_img

ອັດຕາເງິນເຟີ້ຂອງໄທໄດ້ຫຼຸດລົງຍ້ອນທຸກພາກສ່ວນໃສ່ໃຈຄ່າຄອງຊີບປະຊາຊົນ

ກະຊວງພານິດປະເທດໄທເປີດເຜີຍໂຕເລກເງິນເຟີ້ໃນເດືອນຕຸລາ 2022 ຂະຫຍາຍໂຕ 5,98% ສ່ວນ ເງິນເຟີ້ພື້ນຖານ (Core CPI) ຂະຫຍາຍໂຕ 3,17% ມີທິດທາງດີຂຶ້ນ.

ເຊົ້າວັນທີ 7 ພະຈິກ 2022 ໄດ້ເປີດເຜີຍດັດຊະນີເສດຖະກິດແລະການຄ້າຂອງໄທ ເດືອນຕຸລາ 2022 ໂດຍພົບວ່າອັດຕາເງິນເຟີ້ທົ່ວໄປ CPI ຢູ່ທີ່ 108,06 ຈຸດ ເພີ່ມຂຶ້ນ 0,33% ທຽບເດືອນກ່ອນ ເພີ່ມຂຶ້ນ 5,98 ທຽບປີກ່ອນ.

ຂະນະທີ່ເງິນເຟີ້ພື້ນຖານ (Core CPI) ເພີ່ມຂຶ້ນ 0,05% MoM ແລະ 3,17% YoY ສ່ວນເງິນເຟີ້້ຜູ້ຜະລິດ (PPI) ເພີ່ມຂຶ້ນ 1,2% MoM ແລະ 9.9% YoY
ທ່ານ ພູນພົງ ໄນນະພາກອນ ຜູ້ກຳນວຍການສໍານັກງານນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດການຄ້າ ກ່າວວ່າ ດັດຊະນີເສດຖະກິດ ແລະ ການຄ້າຂອງໄທຢູ່ໃນທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນຕາມລໍາດັບ.

ໂດຍເງິນເຟີ້ຊະລໍໂຕຕໍ່ເນື່ອງເປັນເດືອນທີ 2 ເນື່ອງຈາກໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຂອງທຸກພາກສ່ວນທີ່ຊ່ວຍກັນເບິ່ງແຍງເລື່ອງຄ່າຄອງຊີບຂອງປະຊາຊົນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

ທີ່ມາ: TargetMagazine

spot_img

ຍອດນິຍົມ