ອາການຫາວນອນເລື້ອຍໆ ອາດບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຢາກນອນ ຖ້າຫຼາຍກວ່າ 1 ຄັ້ງຕໍ່ນາທີອາການບໍ່ດີກໍໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນແລ້ວ.

spot_img

ອາການຫາວນອນເລື້ອຍໆ ອາດບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຢາກນອນ ຖ້າຫຼາຍກວ່າ 1 ຄັ້ງຕໍ່ນາທີອາການບໍ່ດີກໍໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນແລ້ວ.


ອາການຫາວນອນເລື້ອຍໆ ຄືອາການທີ່ເກີດຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ1ຄັ້ງຕໍ່ນາທີ ເຖິງແມ່ນວ່າສາເຫດສ່ວນໃຫຍ່ຂອງການຫາວນອນ ຈະມາຈາກຄວາມງ່ວງ ຫຼື ຄວາມອ່ອນເພຍແຕ່ບາງແຕ່ບາງເທື່ອການຫາວຫຼາຍຈົນຜິດປົກກະຕິອາດເປັນຜົນມາຈາກພະຍາດເຫຼົ່ານີ້ກໍໄດ້


ພະຍາດປອກປະສາດອັກເສບ.
ຊະນິດMS (multiplesclerosis) ເກີດຈາກປອກຫຸ້ມປະສາດເສຍຫາຍ ຫຼື ຖືກທຳລາຍ ຄົນເຈັບຈະບໍ່ສາມາດຄຸມສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍໄດ້ ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດອາການຫາວເລື້ອຍໆ


ເນື້ອງອກໃນສະໝອງ.
ອາດເກີດຈາກລະບົບປະສາດທີ່ຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວຖືກກົດທັບ ເຮັດໃຫ້ເລືອດສົ່ງອັອກຊີເຈນມາລ້ຽງສະໝອງໄດ້ລຳບາກ ຈົນຮ່າງກາຍຕ້ອງໄດ້ຮັບອັອກຊີເຈນເພີ່ມດ້ວຍການຫາວເລື້ອຍໆ


ພະຍາດບ້າໝູ.
ເປັນພະຍາດທີ່ເກີດຈາກຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງເຊວສະໝອງບໍລິເວນຜິວສະໝອງ ເຮັດໃໃຫ້ສະໝອງເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິ ຈຶ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມຕົວເອງໄດ້ ແລະ ອາການຫາວເລື້ອຍໆກໍເປັນໜຶ່ງໃນຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຜູ້ເປັນພະຍາດນີ້


ຕັບເຮັດວຽກລົ້ມເຫຼວ. (ຕັບວາຍ)
ມັກພົບໄດ້ໃນຜູ້ເປັນພະຍາດຕັບວາຍໃນໄລຍະທີ່ອາການເລີ່ມຮຸນແຮງແລ້ວ ເພາະຜູ້ເປັນພະຍາດນີ້ຈະມີອາການອ່ອນເພຍ ນອນບໍ່ຫຼັບ ຈຶ່ງເກີດອາການຫາວເລື້ອຍໆ ກ້າມເນື້ອຫົວໃຈຕາຍຮຸນແຮງ ຫາກມີອາການຫາວເລື້ອຍໆຜິດປົກກະຕິພ້ອມກັບຮູ້ສຶກເຈັບໜ້າເອິກ ຈຸກແນ່ນໜ້າເອິກ ຫາຍໃຈໄດ້ສັ້ນລົງ ຄວນໄປພົບໝໍໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ


ໂຣກອ້ວນ.
ຄົນທີ່ມີນໍ້າໜັກເກີນມາດຕະຖານ ອາດມີຄວາມເບື່ອ ຄວາມງ່ວງ ແລະ ອ່ອນເພຍໄດ້ຫຼາຍກວ່າຄົນທີ່ມີນໍ້າໜັກຕາມມາດຕະຖານ ເພາະຄົນອ້ວນບໍ່ຄ່ອຍມັກເຄື່ອນໄຫວຮ່າງກາຍ ເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຫາວເລື້ອຍໆ ນອກຈາກນີ້ ຄວາມອ້ວນຍັງສ່ຽງເປັນພະຍາດອື່ນໆ ທັ້ງ ເບົາຫວານ, ຄວາມດັນ, ໂຣກຫົວໃຈ


ແນວໃດກໍຕາມໃຜທີ່ມີອາການຫາວເລື້ອຍໆ ກໍຢ່າຟ້າວກັງວົນໃຈໄປ ໃຫ້ລອງປັບປ່ຽນພຶດຕິກຳນອນຫຼັບພັກຜ່ອນໃຫ້ພງພໍ ແລະ ສັງເກດອາການຕ່າງໆຂອງຕົວເອງ ຫາກເຮົາລອງເຮັດແລ້ວຍັງພົບວ່າມີອາການຫາວເລື້ອຍໆ ຄວນໄປພົບໝໍເພື່ອກວດສາເຫດຂອງອາການດັ່ງກ່າວຈະດີທີ່ສຸດ ເພາະຫາກພົບວ່າ ເກີດຈາກພະຍາດ ຈະໄດ້ປິ່ນປົວຢ່າງທັນທີ.

spot_img

ຍອດນິຍົມ