( ອ່ານແລ້ວໄດ້ກຳລັງໃຈ) ເມື່ອຍເທົ່າໃດກໍຕ້ອງທົນ ເພາະຄວາມຈົນມັນເປັນຕາຢ້ານ

spot_img

( ອ່ານແລ້ວໄດ້ກຳລັງໃຈ) ເມື່ອຍເທົ່າໃດກໍຕ້ອງທົນ ເພາະຄວາມຈົນມັນເປັນຕາຢ້ານ


ຄວາມໝັ້ນຄົງບໍ່ໄດ້ວັດກັນໃນຍາມເສດຖະກິດປົກກະທີ່ເຮົາຫາເງິນໄດ້ຫຼາຍເທົ່າໃດ ແຕ່ວັດກັນຕອນເກີດວິກິດແລ້ວເຮົາຍັງມີລາຍໄດ້ ປະຈຸບັນຍອມຮັບເລີຍວ່າການມີລາຍໄດ້ທາງດຽວຖືເປັນເລື່ອງທີ່ສ່ຽງຫຼາຍ ເພາະຫາກເຮົາບໍ່ມີລາຍໄດ້ເສີມເພື່ອສຳຮອງໄວ້

ຫາກເຮົາຕົກງານຫຼືເກີດເຮັດບໍ່ຄາດຄິດ ອາດເຮັດໃຫ້ເຮົາສະດຸດມີເງິນບໍ່ພໍໃຊ້ໃນຍາມຈຳເປັນຢ່າງແນ່ນອນ ໃນຍຸກນີວຽກປະຈຳຫຼືການເປັນມະນຸດເງິນເດືອນບໍ່ໄດ້ເປັນຄຳຕອບສຸດທ້າຍຂອງຄົນທີ່້ຢາກມີຄວາມໝັ້ນຄົງທາງການເງິນ ຫຼືມີຄວາມສຸກໃນວຽກທີ່ເຮັດ ເພາະຍັງມີວຽກເສີມອີກຫຼາຍປະເພດໃຫ້ໄດ້ເລືອກເຮັດ


ຕອນນີບາງຄົນມີວຽກເສີມເຮັດເພີ່ມ ໃນຂະນະທີ່ຍັງມີຫຼາຍຄົນຕິດບັນຫາບໍ່ກ້າກ້າວອອກມາ ຈາກຈຸດເກົ່າ ດ້ວຍຄວາມຄິດທີ່ວ່າວຽກທີ່ໝັ້ນຄົງທີ່ສຸດ ຄືການເປັນຄົນທີ່ມີລາຍໄດ້ແນ່ນອນ ອາຊີບໃຫ້ຍຸກນີ້ມີໃຫ້ເລືອກຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບຄົນຮຸ່ນໃໝ່ຄວນເພີ່ມຫຼັກະປະກັນໃຫ້ກັບຊີວິດ ເພາະວຽກດຽວທີ່ເຮັດຢູ່ ຄືບໍ່ໄດ້ມີຄວາມໝັ້ນຄົງສະເໝີໄປ


ດັ່ງທີ່ເຮົາເຫັນເປັນຂ່າວໃນຊ່ວຍທ້າຍປີທີ່ຜ່ານມາ ບໍ່ວ່າທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍຫຼືໃຫຍ່ ຕ້ອງປິດກິດຈະການແລະມີພະນັກງານຕ້ອງຕົກວຽກທັນທີ ລອງຄິດງ່າຍໆວ່າຖ້າມື້ອື່ນເຮົາບໍ່ມີວຽກເຮັດ ຄອບຄົວເຮົາຈະຢູ່ໄດ້ບໍ່ ຖ້າຫາກເຮົາມີແຜນສອງ ແຜນສາມຮອງຮັບໄວ້ແລ້ວ ນັ້ນຍ່ອມສະແດງວ່າເຮົາມີດອກໄຟຫຼາຍດວງແລະພ້ອມສະເໝີຫາກຫຼອດໃດລອດໜຶ່ງດັບໄປລາຍໄດ້ທາງດຽວຄືມີຫຼອດໄຟດວງດຽວໃນຫ້ອງກໍມືດມິດ.

spot_img

ຍອດນິຍົມ