ເຄີຍໄປແລ້ວບໍ? ຈັດອັນດັບປະເທດທີ່ດີທີ່ສຸດໃນໂລກ

spot_img

ເຄີຍໄປແລ້ວບໍ? ຈັດອັນດັບປະເທດທີ່ດີທີ່ສຸດໃນໂລກ

ສະວິດເຊີແລນ ໄດ້ອັນດັບ 1 ເປັນປະເທດທີ່ດີທີ່ສຸດໃນໂລກ ປະຈຳປີ 2022 ຈາກທັງໝົດ 85ປະເທດ U.S. News ໄດເຮັດການຈັດອັນດັບປະເທດທີ່ດີທີ່ສຸດໃນໂລກປະຈຳປີ 2022 (U.S. News & World Report Best Countries Rankings)

ໂດຍລວມວັດປະສິດທິພາບດ້ວຍຕົວຊີ້ວັດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ການສຳຫຼວກນີເເບ່ງອອກເປັນ 10ຫົວຂໍ້ ໄດ້ແກ່ ຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວຂອງປະເທດ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອຳນວຍຕໍ່ຜູ້ປະກອບການ ຄຸນນະພາບຊີວິດ ຄວາມມີເອກກະລັກ ສິດທິທາງສັງຄົມ

ອິດທິພົນທາງວັດທະນະທຳ ການເປີດກວ້າງຕໍ່ທຸລະກິດ ສະຖານະການຂອງປະເທດໃນເວທີໂລກ ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳ

ຜົນການສຳຫຼວດແລະການຈັດອັນດັບທັງໝົດ 85ປະເທດ ພົບວ່າປະເທດທີ່ໄດ້ຄະແນນສູງສຸດ 10ອັນດັບຄື

1. Switzerland
2. Germany

3. Canada
4. United States

5. Sweden
6. Japan

7. Australia
8. United Kingdom

9. France
10. Denmark

ດ້ານປະເທດທີ່ມີຄະແນນຕໍ່າສຸດມີດັ່ງນີ້:

76. Myanmar
78. Zambia

79. Oman

80. Lebanon

81. Algeria

82. Serbia

83. Kazakhstan

84. Uzbekistan

85. Belaru

spot_img

ຍອດນິຍົມ