ເຈົ້າຂອງຄວາຍນ້ຳຕາໄຫຼຢ່າງໝົດຫວັງ! ຄວາຍດັບໝົດຄອກໂດຍບໍ່ຮູ້ສາເຫດ

spot_img

ເຈົ້າຂອງຄວາຍນ້ຳຕາໄຫຼຢ່າງໝົດຫວັງ! ຄວາຍດັບໝົດຄອກໂດຍບໍ່ຮູ້ສາເຫດ

ເຈົ້າຂອງຄວາຍຢືນລູບຫົວ ແລະ ນໍ້າຕາຊືມຜ່າເບົ້າຕາເມື່ອເຫັນຄວາຍລົ້ມຕາຍທັງຄອກ 10 ກວ່າໂຕໃນກາງທົ່ງຫຍ້າໃນວັນທີ 29 ສິງຫາ 2022 ນີ້ໂດຍບໍ່ຮູ້ສາເຫດຢູ່ບ້ານຫ້ວຍນໍ້າຍຸນ ເມືອງປາກງື່ມ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

ເຈົ້າຂອງຄວາຍບອກວ່າອຸສາລ້ຽງ ແລະ ຖະນຸຖະຫນອມມາຕັ້ງຫລາຍປີເພື່ອລ້ຽງໄວ້ຂາຍເອົາເງິນເກັບໄວ້ໃຊ້ເວລາຈໍາ
ເປັນ, ຜ່ານມາເຄີຍເປັນແບບນີ້. ລາວຍັງເວົ້າວ່າປີຜ່ານມາມີນັກລົງທຶນມາປູກສວນກ້ວຍຢູ່ໃກ້ເຂດນາຕົນເອງ

ອາດຈະເຮັດໃຫ້ນໍ້າຢາ ຫລື ສານເຄມີ ໄຫລລົງໃສ່ທີ່ນາ ອາດຈະເປັນສາເຫດໃຫ້ຄວາຍຕາຍໄດ້ ຫລື ເກີດຈາກພະຍາດອື່ນກໍເປັນໄດ້. ໃນທີ່ສຸດ ເຈົ້າຂອງຄວາຍໄດ້ນໍາຝັງຄວາຍແລ້ວ.

ສຳລັບສະຖານທີ່ແມ່ນຜູ່ໂພສເພິ່ນບໍ່ໄດ້ລະບຸ ຕ້ອງຂໍອາໄພມາຍັງຜູ້ອ່ານແລະຢາກຮູ້ດ້ວຍ

ທີ່ມາ: ຈົດໝາຍຂ່າວ

spot_img

ຍອດນິຍົມ