ເບິ່ງໜ້າຈໍເລື້ອຍໆ ອັນຕະລາຍແບບບໍ່ຮູ້ຕົວ.

spot_img

ເບິ່ງໜ້າຈໍເລື້ອຍໆ ອັນຕະລາຍແບບບໍ່ຮູ້ຕົວ.


ການເບິ່ງໄກ້ໃນກຸ່ມຜູ້ໃຊ້ຄອມພິວເຕີ່ ໂທລະສັບ ເປັນເວລາດົນ ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດກຸ່ມອາການເອີ້ນວ່າ Computer vision syndrome ເຊິ່ງຈະມີອາການເຈັບຕາ, ເມື່ອຍຕາ, ເຈັບຫົວ, ແສບຕາ, ເຄືອງຕາ, ສູ້ແສງບໍ່ໄດ້, ນໍ້າຕາໄຫຼ, ຕາມົວລົງ, ມີພາບຊ້ອນ, ເຈັບຄໍ, ເຈັບບ່າ ແລະ ເຈັບຫຼັງ.


ສາເຫດ ເກີດຈາກໜ້າຈໍຄອມພິວເຕີ່ມີແສງສະຫວ່າງເປັນຂອງຕົວເອງ ເພື່ອສຸມໃສ່ຫຼາຍ ລວມເຖິງຫ້ອງຄອມພິວເຕີ່ຈະມືດ ຫຼື ສະຫວ່າງເກີນໄປເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງແສງພາຍນອກກັບຈໍຄອມພິວເຕີ່ຫຼາຍ ທ່ານັ່ງຂອງຜູ້ໃຊ້ຄອມພິວເຕີອາດຈະບໍ່ຖືກ ເຮັດໃຫ້ເຈັບຄໍ, ເຈັບບ່າ, ເຈັບຫຼັງໄດ້ ອາການເຈັບຕາ, ເມື່ອຍຕາ ພົບເຫັນລາຍທີ່ສຸດ ເກີດຈາກຄວາມສາມາດໃນການສຸມໃສ່ລົດລົງ ເກີດສາຍຕາສັ້ນຊົ່ວຄາວ ມັນເກີດຫຼັງຈາກການເຮັດວຽກຢູ່ໜ້າຈໍຫຼາຍກວ່າ 4 ຊົ່ວໂມງ ຕາແຫ້ງ ຂະນະເບິ່ງໜ້າຈໍການກະພິບຕາອາດລົດລົງເຖິງ 60 % ປັດໃຈອື່ນໆທີ່ເຮັດໃຫ້ຕາແຫ້ງຫຼາຍຂຶ້ນ ໄດ້ແກ່ ສະພາບແວດລ້ອມເຊັ່ນ ໃນຫ້ອງແອ ອາກາດແຫ້ງ ຫຼື ຫາກເປັນຜູ້ຍິງອາຍຸຫຼາຍຂຶຶ້ນໃສ່ຄອນແທັກເລນສ ກໍຈະມີອາການຫຼາຍຂຶ້ນ ຕາມົວເກີດຈາກຄວາມສະຫວ່າງບໍ່ເໝາະສົມແສງໄຟຈາກພາຍນອກຫຼາຍເກີນໄປ ເກີດແສງກະຈາຍ.

ວິທີປ້ອງກັນ.


1 ປັບຄວາມສະຫວ່າງຂອງຫ້ອງໃຫ້ເມາະສົມ ຄວນມີຄວາມສະຫວ່າງຂອງຫ້ອງປະມານເຄິ່ງນຶ່ງຂອງຫ້ອງປົກກະຕິ ປິດຜ້າກັ້ງ ມີຟິວເຕີ່ກອງແສງທີ່ໜ້າຈໍ


2 ທ່ານັ່ງ ຕີນຄວນຮາບພຽງຕິດພື້ນ ຫົວເຂົ່າຕັ້ງສາກກັບຂາ ຫຼັງຊື່ ແຂນສອກຕັ້ງສາກກັບໂຕະ ໄລຍະຫ່າງຈາກໜ້າຈໍ 40-75 Cm ຕັ່ງສູງປະມານ 38-55Cm ຈຸດເຄິ່ງກາງຂອງຈໍຄອມພິວເຕີ່ຄວນຕໍ່າຈາກລະດັບສາຍຕາລົງມາ 15 Cm


3 ພັກສາຍຕາເປັນໄລຍະ 20-20-20 ຄືການພັກສາຍຕາທຸກ 20 ນາທີ ເບິ່ງໄກ 20 ຟຸດ ເປັນເວລາ 20 ວິນາທີ


4 ຫຍອດນໍ້າຕາທຽມເລື້ອຍໆ ເພື່ອຮັກສາຕາແຫ້ງ


5 ໃສ່ແວ່ນສາຍຕາຍາວ, ໃສ່ແວ່ນກອງແສງສີຟ້າ ເພື່ອປ້ອງກັນຈໍຕາເສື່ອມ.

spot_img

ຍອດນິຍົມ