ເປັນຄວາມເຊື່ອສ່ວນບຸກຄົນ! ອອກລົດໃໝ່ເປັນຫຍັງຕ້ອງຢຽບໝາກນາວ

spot_img

ເປັນຄວາມເຊື່ອສ່ວນບຸກຄົນ! ອອກລົດໃໝ່ເປັນຫຍັງຕ້ອງຢຽບໝາກນາວ


ເປັນເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບຄວາມເຊື່ອຂອງເລື່ອງເຄື່ອງລາງຂອງຂັງ ແລະການແກ້ເຄັດແກ້ກຳຕ່າງໆ ເຖິງແມ່ນວ່າຍຸກສະໄໝຈະປ່ຽນໄປແຕ່ຄວາມເຊື່ອສ່ວນບຸກຄົນ ຍັງຄົງຄືເກົ່າ ໜຶ່ງໃນນັ້ນຄືເລື່ອງຂອງການນຳໝາກນາວໄປວາງໄວ້ໃຫ້ລົດຢຽບ ຫາກມີການຊື້ລົດໃໝ່ຈາກສູນ ມີເຟສບຸກເພສ ຜູ້ບໍລິໂພກ ໄດ້ເວົ້າເຖິງເລື່ອງນີ້ລະບຸວ່າ


ເຊື່ອວ່າຊາວບໍລິໂພກຫຼາຍທ່ານ ກໍຍັງບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນວິທີນີ້ຢ່າງແນ່ນອນໃນການອອກລົດໃໝ່ ກ່ອນຈະອອກຈາກສູນ ເອົາໝາກນາວວາງໄວ້ທີ່ລໍ້ໃຫ້ລົດຢຽບບາງທີກໍ 1ລູກ ບາງທີກໍ 4ລູກ 4ລໍ້ ເປັນຄວາມເຊື່ອວ່າຈະຊ່ວຍບໍ່ໃຫ້ຢຽບເລືອດ ຫຼືມີອຸບັດຕະເຫດຕອນທຳອິດ ແລະບາງທີເຊວຂາຍລົດກໍເຮັດໃຫ້ດ້ວຍ ເອົາເປັນວ່າເປັນຄວາມເຊື່ອສ່ວນຕົວ

ເຄີຍໃຊ້ວິທີນີ້ກັບຄັນເກົ່າ ຂັບມາ 10ປີ ບໍ່ເຄີຍຕຳບໍ່ເຄີຍເກາະ ພໍປ່ຽນມາອີກຄັນຄັບໄປສອງປີຕຳ ນີຊືຄັນປະຈຸບັນກໍໃຊ້ໝາກນາວຮອງຄືເກົ່າ ຂັບມາປີໜຶ່ງຍັງບໍ່ມີບັນຫາ ເຊື່ອວ່າລາຍຄົນກໍຄົງເຮັດຕາມຄວາມເຊື່ອນີ້ຢູ່ເຮັດໄວ້ບໍ່ເສຍຫາຍແຕ່ກໍເປັນຄວາມເຊື່ອສ່ວນບຸກຄົນເທົ່ານັ້ນ.

spot_img

ຍອດນິຍົມ