“ເຫດຜົນຄົນສະຫຼາດ” ມັກງຽບ..ຫຼາຍກວ່າຄຳເວົ້າ.

spot_img

“ເຫດຜົນຄົນສະຫຼາດ” ມັກງຽບ..ຫຼາຍກວ່າຄຳເວົ້າ.


ງຽບໃຫ້ຖືກຈັງຫວະ 4 ເຫດຜົນທີ່ຄົນສະຫຼາດເລືອກທີ່ຈະງຽບຫຼາຍກວ່າເວົ້າ ເວົ້າໃຫ້ໜ້ອຍ ຄິດໃຫ້ຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍ.
ງຽບໃຫ້ຖືກຈັງຫວະ ຄົນສະຫຼາດຈະບໍ່ເວົ້າຫຼາຍ ຄຳວ່າຄິດກ່ອນເວົ້າ ແລະ ລົງມືເຮັດໃຫ້ຫຼາຍກວ່າ ເປັນຄຳເວົ້າທີ່ໄດ້ຍິນມາຫຼາຍ ແຕ່ໜ້ອຍຄົນທີ່ຈະເຮັດໄດ້ ບໍ່ແມ່ນເປັນເລື່ອງທີ່ເຮັດຍາກ ຫຼື ລຳບາກ ແຕ່ຄົນເຮົາມັກຖະໜັດທີ່ຈະເວົ້າຫຼາຍກ່ອນເຮັດ.


ໂດຍຫາຮູ້ບໍ່ວ່າການເວົ້າໃຫ້ໜ້ອຍ ຄິດໃຫ້ຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍ ເປັນຫົນທາງທີ່ດີກວ່າຫຼາຍ ທຳມະຊາດສ້າງໃຫ້ເຮົາມີ “2 ຫູ” ແລະ “1 ປາກ”ເພື່ອທີ່ຈະ “ຟັງ” ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າ“ເວົ້າ” ແຕ່ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ ກົງກັນຂ້າມ ຄື “ເອົາແຕ່ເວົ້າຫຼາຍ” ແລະ “ບໍ່ຟັງໃຜເລີຍ”


1 ຄິດໃຫ້ຫຼາຍກ່ອນເວົ້າ.
ວ່າກັນວ່າຄົນສະຫຼາດ ຕ້ອງຮູ້ຈັກຄິດກ່ອນເວົ້າ ຫຼື ຄິດໃຫ້ຫຼາຍກວ່າເວົ້າຢູ່ສະເໝີ ເພາະມັນເປັນຕົວບົ່ງບອກນິໄສໃຈຄໍພຶດຕິກຳ ແລະ ພື້ນຖານຕ່າງໆ ໃຫ້ຕົວຄົນຄົນນັ້ນວ່າເປັນຄົນແນວໃດ ສະນັ້ນການໄຕ່ຕອງທຸກສິ່ງກ່ອນຈະເວົ້າອອກມາ ຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນ ມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ທ່ານ ໄດ້ຮັບໂອກາດດີໆ ອີກຫຼາຍໃນຊີວິດ ພຽງຮູ້ຈັກໃຊ້ຄຳເວົ້າໃຫ້ເປັນ ແລະ ເກີດປະໂຫຍດ.


2 ຢຸດເພີ້ຝັນແລ້ວລົງມືເຮັດ.
ຈົງຕື່ນຈາກຄວາມຝັນອັນສວຍຫຼູ ທີ່ຂຽນໄວ້ໃນຈິນຕະນາການ ແລວລຸກຂຶ້ນມາສ້າງຝັນໃຫ້ກາຍເປັນຕິງດີກວ່າຖ້າຍັງມົວແຕ່ເສຍເວລາເພີ້ຝັນໄປມື້ໆ ບໍລົງມືເຮັດຢ່າງຈິງຈັງ ແລ້ວຕອນໃດ ສິ່ງທີ່ຂຽນໄວ້ໃນຝັນຈະສຳເລັດ ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າຫາກຢາກເປັນຄົນທີ່ເກັ່ງ ແລະ ສະຫຼາດ ຈະຕ້ອງບໍ່ມົວມານັ່ງເວົ້າ ໃຫ້ເສຍເວລາ ແຕ່ນຳເວລາທຸກນາທີທີ່ມີຄ່າ ມາໃຊ້ໃຫ້ເກີດະໂຫຍດສູງສຸດ.


3 ຮູ້ຈັກເກັບຂໍ້ມູນ.
ການຕັ້ງໃຈຟັງໃນສິ່ງທີ່ຄົນອື່ນເວົ້ານອກຈາກຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານ ກາຍເປັນຜູ້ຟັງທີ່ດີ ແລະ ມີມາລະຍາດແລ້ວມັນຍັງເຮັດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໃໝ່ໆ ທີ່ທ່ານບໍ່ເຄີຮູ້ມາກ່ອນ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຮູ້ເທົ່າທັນ ຜູ້ຄົນໃນໂລກໃບນີ້ ຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນອີກທັ້ງຍັງນຳຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານັ້ນມາໃຊ້ໃນການປັບປຸງປ່ຽນແປງ ຫຼື ພັດທະນາຕົນເອງໃນດ້ານຕ່າງໆ ໄດ້ອີກດ້ວຍ.


4 ຢ່າຢຸດກ້າວໄປທາງໜ້າ.
ເພາະເວລາບໍ່ເຄີຍລໍຖ້າໃຜ ຫາກບໍ່ຢາກເປັນບຸກຄົນທີ່ຍ່າງຖອຍຫຼັງ ຫຼື ຢູ່ກັບທີ່ ກໍຈົງຢ່າຢຸດພັດທະນາ ແລະ ຜັກດັນຕົນເອງ ໃຫ້ກ້າວໄປຫາສິ່ງໃໝ່ໆ ເພາະມັນສາມາດສົ່ງຜົນດີຕໍ່ຊີວິດເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ທັນຄວາມປ່ຽນແປງຕ່າງໆ ທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ ແລະ ກາຍເປັນຄົນຍຸກໃໝ່ ທີ່ຖ້າອັບເດດເລື່ອງຕ່າງໆ ຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ.

spot_img

ຍອດນິຍົມ