ເຫດເຮືອບິນຂະໜາດໃຫ່ຍຕິດຢູ່ກ້ອງຂົວ ມີຄລິບ

spot_img

ເຫດເຮືອບິນຂະໜາດໃຫ່ຍຕິດຢູ່ກ້ອງຂົວ ມີຄລິບ

ບໍລິສັດອະສັງຫາລິມະຊັບໃນເມືອງ Hyderabad ປະເທດອິນເດຍ ໄດ້ຊື້ຍົນເກົ່າເພື່ອມາເຮັດຈັດແຕ່ງເປັນໂຮງແຮມ. ແລະ ໄດ້ຈ້າງບໍລິສັດຂົນສົ່ງ ແຕ່ໃນຂະນະກຳລັງຂົນສົ່ງກ່ອນຈະມາຮອດຈຸດໝາຍນັ້ນ

ແມ່ນມີບັນຫາເກີດຂຶ້ນ ເມືອລົດບັນທຸກແກ່ເຮືອບິນຕິດຢູ່ກ້ອງຂົວ. ເຫດການນີ້ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນຄົນຂັບລົດແກ່ເຮືອບິນບໍເພາະບໍ່ຮູ້ກະຕວງວ່າສິລອດໄດ້ຫຼືບໍ ຂັບໄປໂລເລ ເລີຍເຮັດໃຫ້ຕິດຍ້ອນ

ຊົມຄລິບ

spot_img

ຍອດນິຍົມ