ເຮັດໄດ້ເກີນ 5 ຂໍ້ ທ່ານກໍເປັນຄົນລວຍໄດ້ແລ້ວ..

spot_img

10 ແນວຄິດຄົນເລີ່ມຕັ້ງຕົວ ສ້າງຖານະ ເຮັດໄດ້ເກີນເຄິ່ງກໍລວຍແລ້ວ.


ເຊື່ອວ່າບໍ່ມີໃຜທີ່ບໍ່ຢາກລວຍ ແຕ່ຫົນທາງທີ່ຈະນຳໄປສູ່ຄວາມລໍ່າລວຍນັ້ນ ຕ້ອງຢູ່ໃນພື້ນຖານຂອງຄຳວ່າ “ທັດສະນະຄະຕິ” ຫຼື “ຄວາມຄິດ”
10 ແນວຄິດກັບຄຳວ່າ “ຢ່າ” ເພື່ອໃຫ້ທ່ານ ນຳມາປັບໃຊ້ເພື່ອພິກຊີວິດຂອງທ່ານດີຂຶ້ນດັ່ງນີ້:


1. ຢ່າຍອມຈຳນົນ
ກາຍອມຮັບກັບຊີວິດທີ່ເປນຢູ່ໂດຍທີ່ທ່ານບໍ່ຄິດຈະຍອມຕໍ່ສູ້ກັບຊີວິດ ບໍ່ຄິດຈະຍອມຕໍ່ສູ້ເພື່ອການມີຊີວິດທີ່ດີກວ່າເພື່ອການມີວຽກເຮັດທີ່ດີມີລາຍໄດ້ທີ່ໝັ້ນຄົງ ຫາກທ່ານຍັງຈົມປັກຢູ່ກັບສິ່ງເດີມໆນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າຊີວິດຂອງທ່ານບໍ່ວັນຈະເລີນກ້າວໜ້າໄດ້


2. ຢ່າເພີ້ເຈີ້
ທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ຢາກມີຢາກໄດ້ ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າມົວແຕ່ເວົ້າບໍ່ລົງມືເຮັດຈັກເທື່ອຄຳເວົ້າເຫຼົ່ານີ້ກໍເປັນພຽງລົມປາກ ຫາກລົງມືເຮັດແລ້ວຈະໄດ້ເຫັນສິ່ງທີ່ເຫັນເປົ້າໝາຍທີ່ຊັດເຈນຫຼາຍຂຶ້ນຫາກລົງມືເຮັດແລ້ວລົ້ມເຫຼວກໍຍັງດີກວ່າບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງເລີຍ


3. ຢ່າຟັງຄົນອື່ນຫຼາຍກວ່າຕົນເອງ
ບໍ່ມີໃຜທີ່ຈະຫວັງດີກັບເຮົາ 100% ຫາກທ່ານເຊື່ອໃນຄຳເວົ້າຂອງຄົນອື່ນເປັນສິ່ງທີ່ຕິດລົບທີ່ເຂົ້າມາກະທົບໃນຈິດໃຈຂອງຕົວທ່ານເອງ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ຕົວທ່ານເກີດຄວາມຢ້ານກົວແລະ ແຄຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄົນອື່ນຫຼາຍກວ່າຕົນເອງແຄໃນສິ່ງທີ່ຄົນອື່ນເບິ່ງນອກຈາກຕົວທ່ານເບິ່ງຕົວເອງການທີ່ທ່ານບໍ່ເຫັນຄຸນຄ່າໃນົຕວເອງ ນັ້ນຄືສິ່ງທີ່ ບໍ່ດີທີ່ສຸດຈະເປັນສິ່ງທີ່ທຳຮ້າຍຕົວທ່ານເອງ ແລະ ອະນາຄດຂອງທ່ານໃນທີ່ສຸດ


4. ຢ່າມີຂໍ້ອ້າງ
ຫາກທ່ານຫາຂໍ້ອ້າງຫາວິທີທີ່ຈະບໍເຮັດສິ່ງນັ້ນໆ ນັ້ນຄືທ່ານບໍ່ພະຍາຍາມທີ່ຈະຫາຫົນທາງທັ້ງໆທີ່ທ່ານກໍຮູ້ວ່າຕົວທ່ານເອງນັ້ນສາມາດເຮັດໄດ້ ແລະ ຕ້ອງເຮັດມັນໃຫ້ໄດ້ເພາະຄົນທີ່ເຂົາປະສົບຜົນສຳເລັດໃນຊີວິດເຂົາຈະບໍ່ຄິດແບບນີ້ຫາກບິນບໍ່ໄດ້ກໍແລ່ນໄປ ແລະ ຖ້າຫາກແລ່ນບໍ່ໄດ້ກໍຈົງຍ່າງໄປ ແຕ່ຖ້າຍ່າງບໍ່ໄດ້ກໍຈົງຄານໄປຂໍພຽງແຕ່ທ່ານມີຄວາມພະຍາຍາມ


5. ຢ່າສຍຄວາມເປັນຕົວເອງ
ການພະຍາຍາມເອົາໃຈໃສ່ທຸກຄົນ ເຮັດວໃຫ້ທຸກຄົນພໍໃຈໃນຕົວເຮົາ ເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນຍອມັບໃນຕົວເຮົາເປັນສິ່ງທີ່ຢາກຈົດຈຳໄວ້ ບໍ່ມີທາງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທຸກຢ່າງໃຫ້ຖືກໃຈ ແລະ ເປັນໄປຢ່າງ ຄົນຮອບຂ້າງທີ່ເຂົາຕ້ອງການໄດ້ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດນັ້ນຢ່າເສຍຄວາມເປັນຕົວເອງ ແລະ ກ້າທີ່ຈະລົງມືເຮັດ ເຮັດຕາມສັນຊາດຕະຍານຂອງຕົວເອງນັ້ນຄືສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດແລ້ວ


6. ຢ່າລືມອະນາຄົດ
ຫາກໃນຫົວຂອງທ່ານມີແຕ່ວຽກ ແຕ່ບໍ່ມີແຜນທີ່ຈະກ່ຽວກັບການວາງແຜນອະນາຄົດຂອງທ່ານທ່ານຄວນຈຳວໄວວ່າ ຫາກທ່ານມີວຽກທີ່ດີມີເງິນທີ່ດີແຕ່ບໍ່ມີອະນາຄົດບໍ່ມີການວາງແຜນ ນັ້ນກໍເຮັດໃຫ້ຕົວທ່ານເອງຈົມປັກຢູ່ແຕ່ວຽກ


7. ຢ່າຮີບຮ້ອນກັບຜົນທີ່ໄດ້ຮັບ
ທ່ານອາດຄິດວ່າສິ່ງທ່ານທີ່ເຮັດນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດແລ້ວ ຜົນລັບທີ່ອອກມາຈະຕ້ອງເກີດຄວາມສຳເລັດທີ່ເຮົາຕັ້ງຫວັງເອົາໄວ້ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວຄວາສຳເລັດ ບໍ່ໄດ້ມາຈາກພາຍໃນ 1 ຄັ້ງທີ່ເຮົາເຮັດແຕ່ຄວາມສຳເລັດທີ່ດີນັ້ນມາຈາກໜຶ່ງໃນສິບ ຫຼື ໜຶ່ງໃນຮ້ອຍຄັ້ງທີ່ເຮົາລົງມືເຮັດ ນັ້ນຄືສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ


8. ຢ່າປິດຕົວເອງ
ການປິດຕົວເອງບໍ່ເຂົ້າຫາຜູ້ຄົນ ບໍ່ເຂົ້າຫາສັງຄົມ ບໍ່ແລ່ນເຂົ້າຫາໂອກາດທີ່ມີ ຈົງຈຳໄວ້ທ່ານຈະເຫຼືອຢູ່ຕົວຄົນດຽວໃນໂລກໃບນີ້ ທ່ານຈະບໍ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນຊີວິດ ເພາະທ່ານຈະບໍ່ມີແງກະຕຸ້ນ ແລະ ແຮງສະໜັບສະໜູນ


9. ຢ່າຂີ້ຄ້ານ
ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງເຮົາບໍ່ຈະເລີນກ້າວໜ້ານັ້ນຄືຄວາມຂີ້ຄ້ານ ເົາຈົງສະບັດຄວາມຂີ້ຄ້ານທີ່ຢູ່ໃນຕົວເອົາໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນອອກໄປໝົດ ເພາະຖ້າຫາກເຮົາບໍ່ມີຄວາມຂີ້ຄ້ານນີ້ ແລ້ວການໃຊ້ຊີວິດຂອງເຮົາ ແລະ ການວາງເປົ້າໝາຍໃນຊີວິດຈະຊັດເຈນຍິ່ງຂຶ້ນ ຫາກທ່ານຍອມແລກຊ່ວງຊີວິດໜຶ່ງ ເພື່ອທີ່ຈະໃຊ້ຊີວິດທີ່ເຫຼືອຢ່າງເຕັມທີ່ມັນຄຸ້ມຄ່າຫຼາຍ


10. ຢ່າຢ້ານຄວາມລົ້ມເຫຼວ
ຫາກທ່ານຄິດວ່າການເຮັດສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງໄປແລ້ວຈະລົ້ມເຫຼວຈະເສຍເວລາໃນການໃຊ້ຊີວິດ ຈະເສຍເງິນເສຍທອງໃນສິ່ງທີ່ລົງທຶນໄປ ແຕ່ທ່ານຄິດຜິດເພາະການທີ່ເຮົາບໍ່ລົງມືເຮັດຫຍັງເລີຍນັ້ນຄືຄວາມລົ້ມເຫຼວ ຢ່າງໜຶ່ງຄືການເສຍເວລາຢ່າງໜຶ່ງ ເຮົາສັງເກດດີໆ ຄົນທີ່ເຂົາບໍ່ເຮັດຫຍັງເລີຍນັ້ນມັກຈົນ ແລະ ຊີວິດຈະລົ້ມເຫຼວຫຼາຍກວ່າຄົນທີ່ລົງມືເຮັດ.

spot_img

ຍອດນິຍົມ