5ສັນຍານເຕືອນເມື່ອຮ່າງກາຍຂາດສານອາຫານ.

spot_img

5ສັນຍານເຕືອນເມື່ອຮ່າງກາຍຂາດສານອາຫານ.


ດ້ວຍພາວະທີ່ເຮັ່ງຮີບອາດເຮັດໃຫ້ຫຼາຍໆຄົນມີພຶດຕິກຳທີ່ປ່ຽນແປງໄປ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງຂອງການອອກກຳລັງກາຍ ການພັກຜ່ອນ ຫຼືເວັ້ນແຕ່ການຮັບປະທານອາຫານ ເມື່ອເປັນແບບນີ້ໄປໄລຍະຍາວອາດສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ສຸຂະພາບໄດ້ ມື້ນີ້ເຮົາຈຶ່ງແນະນຳໃຫ້ໝັ່ນສັງເກດຮ່າງກາຍຂອງຕົນເອງວ່າກຳລັງເຂົ້າສູ່ພາວະໄດ້ຮັບສານອາຫານຄົບຖ້ວນ ຫຼື ບໍ່ດ້ວຍອາການເຫຼົ່ານີ້.


• ຜົມຫຼົ່ນ ສາເຫດຍ້ອນຮ່າງກາຍກຳລັງຂາດສານອາຫານປະເພດໄບໂອຕິນ ໂປຣຕີນ ຫຼື ວິຕາມິນ ເຊິ່ງເປັນສານອາຫານທີ່ຊ່ວຍເສີມສ້າງ ແລະ ສ້ອມແຊມເຊວຕ່າງໆ ໃນຮ່າງກາຍໄປຈົນເຖິງເສັ້ນຜົມ


• ຮ່າງກາຍອ່ອນເພຍ ເກີດຈາກການກິນອາຫານທີ່ມີສານບໍ່ພຽງພໍ ໂດຍສະເພາະໂປຣຕີນ ເມື່ອຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບໂປຣຕີນທີ່ນ້ອຍເກີນໄປ ເຮັດໃຫ້ກ້າມເນື້ອຖົດຖອຍ ບໍ່ແຂງແຮງ ຫຼື ອາດເກີດໄດ້ຈາກຫຼາຍສາເຫດ ເຊັ່ນ ພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍ ຄວາມກົດດັນ ໄດ້ເຊັ່ນກັນ


• ສະມາທິສັ້ນ ເປັນຍ້ອນຂາດສານອາຫານຫຼາຍຊະນິດທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງສະໝອງເຊັ່ນ ກາບ້າ ໂອເມກ້າ 3 ໂພຣໄບໂອຕິກ ວິຕາມິນບີ ເມື່ອຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບສານອາຫານເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ຄົບຖ້ວນ ຈຶ່ງສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີສະມາທິ ແລະ ສອກແວກໄດ້ງ່າຍ


• ຮ່າງກາຍຊີດຜອມ ເກີດຈາກຮ່າງກາຍຂາດທາດເຫຼັກ ເຮັດໃຫ້ເທັດເລືອດແດງມີຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ນ້ອຍລົງ ຫຼື ມີປະລິມານຂອງຮີໂມ ໂກລບິນລົດລົງ ຄວນຮັບປະທານຕັບ, ຜັກ, ໄຂ່, ທັນຍາພືດ ເພື່ອເພີ່ມປະລິມານທາດເຫຼັກໃນຮ່າງກາຍ


• ທ້ອງຜູກ ອາການຖ່າຍບໍ່ອອກ ຫຼື ຖ່າຍນ້ອຍກວ່າປົກກະຕິ ເປັນສັນຍານເຕືອນວ່າທ່ານຂາດການຮັບປະທານອາຫານທີ່ມີເສັ້ນໃຍບໍ່ພຽງພໍ ແລະ ດື່ມນໍ້າປະລິມານທີ່ນ້ອຍເກີນຄວາມຕ້ອງການຂອງຮ່າງກາຍ.

spot_img

ຍອດນິຍົມ