5 ປະໂຫຍດຂອງການນອນເວັນ.

spot_img

5 ປະໂຫຍດຂອງການນອນເວັນ.


ໃຜຈະໄປຮູ້ວ່າການງີບຫຼັບໃນຕອນສວຍ ເປັນອີກໜຶ່ງສິ່ງທີ່ຊ່ວຍເພີ່ມພະລັງໃຫ້ແກ່ຮ່າງກາຍເມື່ອຮູ້ສືກເມື່ອຍໄດ້ ບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກສົດຊື່ນ ແຕ່ຍັງແຝງໄປດ້ວຍປະໂຫຍດອື່ນໆ ທີ່ເຮົາອາດຈະຄິດບໍ່ເຖິງເລີຍ ຈະມີປະໂຫຍດຫຍັງແດ່ນັ້ນໄປເບິ່ງພ້ອມໆກັນເລີຍ.


• ຊ່ວຍລົດພາລະການເຮັດວຽກໜັກຂອງຫົວໃຈ, ລົດອັດຕາພາວະຫຼອດເລືອດຂອງຫົວໃຈຕີບຕັນໄດ້
• ລົດຄວາມກົດດັນ ເພາະເມື່ອສະໝອງໄດ້ພັກ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄິດການເຮັດວຽກງ່າຍຂຶ້ນ ຊ່ວຍໃຫ້ສະໝອງສົດໃສ ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ວ່ອງໄວຂຶ້ນ
• ເພີ່ມພະລັງເມື່ອທ່ານນອນບໍ່ພຽງພໍ ສະໝອງກໍຈະອ່ອນແອ ທັ້ງນີ້ການໄດ້ງີບຫຼັບໃນຕອນສວຍສາມາດຊ່ວຍລົດຄວາມຮູ້ສຶກດັ່ງກ່າວໄດ້ ຊ່ວຍໃຫ້ອາລົມດີຂຶ້ນ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານມີສະມາທິດີຂຶ້ນໄດ້
• ສະໝອງອາດຈື່ຈຳສິ່ງທີ່ຮຽນຮູ້ໄດ້ດີ ລວມເຖິງຈື່ຈຳຄຳເວົ້າ ການຮັບຮູ້ສິ່ງຕ່າງໆ ຫຼື ທັດສະນະການເຄື່ອນໄຫວໄດ້ດີ
• ເພີ່ມຄວາມພ້ອມໃຫ້ກັບຮ່າງກາຍເພື່ອເຮັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ ຕໍ່ໄປ ເຊັ່ນ ອອກກຳລັງກາຍການເຮັດວຽກ ເປັນຕົ້ນ.

spot_img

ຍອດນິຍົມ