5 ວິທີກຽມຕົວຂັບລົດເດີນທາງໄກໃຫ້ປອດໄພ.

spot_img

5 ວິທີກຽມຕົວຂັບລົດເດີນທາງໄກໃຫ້ປອດໄພ.


• ກຽມສະພາບຮ່າງກາຍໃຫ້ພ້ອມ ຄວນນອນຫຼັບພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ເຕັມທີ່ ບໍ່ຄວນດື່ມແອວກໍຮໍ ຫຼື ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດອາການງ່ວງໄດ້
• ວາງແຜນການເດີນທາງ ສຶກສາເສັ້ນທາງທີ່ຈະເດີນທາງ ເພື່ອເລືອກເສັ່ນທາງທີ່ປອດໄພ ແລະ ມີເສັ້ນທາງສຳຮອງຂະນະທີ່ເສັ້ນທາງຫຼັກເກີດບັນຫາ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເສັ້ນທາງກຳລັງຢູ່ລະຫວ່າງການປັບປຸງ ເຮັດໃຫ້ລົດຕິດ ແລະ ເດີນຊ້າ ເປັນຕົ້ນ
• ກວດເຊັກສະພາບລົດກ່ອນອອກເດີນທາງ 1 ອາທິດ ຄວນເຊັກນໍ້າມັນເບກ ຜ້າເບກ ແລະ ນໍ້າມັນເຄື່ອງ ບ່ອນປັດນໍ້າຝົນທັງສອງອັນຕ້ອງບໍ່ເສຍຫາຍ ໄຟສັນຍາກເຊັກໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍທຸກດວງ ກວດເບິ່ງນໍ້າໃນໝໍ້ນໍ້າລະບາຍຄວາມຮ້ອນ ແລະ ກວດເຊັກລົມຢາງກ່ອນອອກເດີນທາງທຸກຄັ້ງ ລວມເຖິງຢາງອາໄຫຼ່ອີກດ້ວຍ
• ເລືອກເດີນທາງໃນເວລາຕອນເຊົ້າ ຫຼື ຕອນສວຍ ຂັບລົດດ້ວຍຄວາມໄວທີ່ບໍ່ໄວເກີນ ຫຼີກລ່ຽງການແຊງຖ້າບໍ່ຈຳເປັນ ບໍ່ຄວນໃຈຮ້ອນ ຄວນມີສະຕິຕະຫຼອດເວລາໃນຂະນະຂັບລົດ
• ກຽມອຸປະກອນສື່ສານຂໍ້ມູນເບີໂທລະສັບສຸກເສີນ ຢ່າລືມສາກໂທລະສັບໃຫ້ພ້ອມໃຊ້ງານຢູ່ສະເໝີ ແລະ ຄວນມີເບີໂທລະສັບຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອສຸກເສີນຕິດໄວ້ເພື່ອໃຊ້ໃນຍາມສຸກເສີນ ຫຼື ໃຊ້ໃນການສອບຖາມເສັ້ນທາງ.

spot_img

ຍອດນິຍົມ