5 ອັນດັບປະເທດທີ່ໜາວທີ່ສຸດໃນໂລກ.

spot_img

5 ອັນດັບປະເທດທີ່ໜາວທີ່ສຸດໃນໂລກ.


1. ໄອຊແລນ (ICELAND)


ມາທີ່ຜະເທດທຳອິດເລີຍກັບປະເທດໄອຊແລນ ພຽງແຕ່ໄດ້ຍິນຊື່ກໍຮູ້ແລ້ວວ່າໜາວສໍ່າໃດ ໂດຍອາກາດຂອງປະເທດໄອຊແລນນັ້ນຈະມີອຸນຫະພູມເຖິງຂັ້ນລົບ 10 ອົງສາ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ຫຼາຍກຊຕາມ ແລະ ຍິ່ງຊ່ວງລະດູໜາວນັ້ນອຸນຫະພູມກໍຈະລົບລົງໄປອີກ ໂດຍໃນພື້ນທີ່ອຸນຫະພູມຈະບໍ່ເທົ່າກັນ ແຕ່ທີ່ແນ່ນອນເລີຍກໍຄືໜາວຫຼາຍ.


2. ປະເທດມອງໂກເລຍ (MONGOLIA)


ອີກໜຶ່ງປະເທດທີ່ທ່ານອາດຈະບໍ່ເຫັນຕຶກສູງຢ່າງແນ່ນອນ ແຕ່ສິ່ງທີ່ທ່ານຈະເຫັນກໍຄືພື້ນທີ່ໂລ່ງ ແລະ ພູເຂົາທີ່ສູງຫຼາຍ ແລະ ເນື່ອງຈາກຄົນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງປະເທດນີ້ຈະອອກແນວເປັນຊົນເຜົ່າ ທ່ານຈະໄດ້ເຫັນວິຖີຊີວິດທີ່ອາໄສຢູ່ກັບອາກາດໜາວແບບນີ້ໄດ້ ເຊິ່ງຄົນປົກກະຕິຈະຢູ່ບໍ່ໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ ແຕ່ຊົນເຜົ່າຂອງປະເທດນີ້ມີເຄັດລັບພິເສດ ຖ້າທ່ານຢາກຮູ້ທ່ານຕ້ອງໄປປະເທດນີ້ເທົ່ານັ້ນ.


3. ກຣີນແລນ(Greenland)


ເຖິງແມ່ນຈະຕັ້ງຊື່ວ່າກຣີນແລແຕ່ບົ່ງບອກໄປວ່າ ເປັນປະເທດສີຂຽວກໍຕາມ ແຕ່ສຳຫຼັບປະເທດນີ້ເນັ້ນຈະເຕັມໄປດ້ວຍຫິມະສີຂາວ ແລະ ພື້ນທີ່ສີຂຽວນ້ອຍຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກໃນສະໄໝກ່ອນນັ້ນຖືກຕັ້ງຊື່ວ່າກຣີນແລນເພາະວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຍິນຊື່ເຊື່ອວ່າເປັນເມືອງທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍສີຂຽວນັ້ນເອງ ສຳຫຼັບກຣີນແລນນັ້ນຮ້ອງໄດ້ວ່າໜາວຕະຫຼອດໝົດປີ ແລະ ອຸນຫະພູມທີ່ຮ້ອນທີ່ສຸດຈະຢູ່ທີ່ 7 ອົງສາ.


4. ຟິນແລນ(Finland)


ຟິນແລນເປັນປະເທດທີ່ມີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍ ແຕ່ກໍໜາວເຊັ່ນດຽວກັນ ໂດຍອຸນຫະພູມໃນລະດູໜາວຈະລົບເຖິງ 20 ອົງສາ ແລະ ເປັນປະເທດທີ່ມີກາງຄືນຍາວນານຫຼາຍສູງສຸດເຖິງ 6 ເດືອນໃນຊ່ວງລະດູໜາວ ສິ່ງທີ່ສວຍງາມທີ່ສຸດຂອງປະເທດນີ້ນັກທ່ອງທ່ຽວທຸກຄົນຫຼົງໄຫຼກໍຄື ກິດຈະກຳການຕາມລ່າແສງອໍໂຣຣ່າ ຫຼື ແສງເໜືອນັ້ນເອງ.


5. ແຄນາດາ(Canada)


ສຳຫຼັບແຄນາດານັ້ນເປັນປະເທດທີ່ຢູ່ໄກ້ໆ ກັບກຣີນແລນ ແຕ່ມີພື້ນທີ່ສີຂຽວຫຼາຍກວ່າຂ້ອນຂ້າງຫຼາຍ ແຕ່ໃນເລື່ອງຄວາມໜາວນັ້ນກໍບໍ່ແພ້ກັນເລີຍເພາະວ່າໃນລະດູໜາວນັ້ນອຸນຫະພູມຈະຄິດລົບ 40 ອົງສາ ແລະ ໃນເມືອງຈະມີຫິມະຕົກໜັກຫຼາຍ ຖ້າທ່ານມົວແຕ່ຍ່າງຫຼິ້ນທ່ານອາດຈະກາຍເປັນສະໂນແມນເລີຍກໍເປັນໄດ້.

spot_img

ຍອດນິຍົມ