7 ຂໍ້ດີ ມີຄຳເກັບສະສົມໄວ້ ທີ່ຫຼາຍຄົນອາດຈະຍັງບໍ່ຮູ້ມາກ່ອນ

spot_img

7 ຂໍ້ດີ ມີຄຳເກັບສະສົມໄວ້ ທີ່ຫຼາຍຄົນອາດຈະຍັງບໍ່ຮູ້ມາກ່ອນ

1 ໃຊ້ແທນການເກັບເງິນ ເກັບເງິນສົດຍາກ ເລີຍລອງເກັບເປັນຄຳແທນ: ຄໍາແມ່ນຊັບສິນທີ່ໃຊ້ເປັນວິທີການເກັບກໍາເງິນ. ສຳລັບຄົນທີ່ປະຢັດເງິນບໍ່ໄດ້ ຫຼືຢາກສ້າງລະບຽບວິໄນໃນການປະຢັດເງິນດ້ວຍການເກັບທອງຄຳແທນການປະຢັດເງິນ

2 ໃຊ້ຈ່າຍຍາມເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍ: ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການແພດເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສຳຄັນອີກຢ່າງໜຶ່ງທີ່ຄົນທຸກໄວຕ້ອງຄິດ
ໂດຍສະເພາະໃນອາຍຸບໍານານ, ອາຍຸທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບ, ສຸຂະພາບຂອງເຂົາເຈົ້າອາດຈະບໍ່ເປັນ ຍາກເຊັ່ນດຽວກັບຕອນຍັງນ້ອຍ, ໂອກາດທີ່ຈະເຈັບປ່ວຍກໍສູງ, ສະນັ້ນ ຈົ່ງກຽມພ້ອມກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຫຼົ່ານີ້.

3 ເປັນທຶນສຳຄັນໃນການເຮັດທຸລະກິດ ທຶນບໍ່ພໍ ເງິນເຫຼືອໜ້ອຍບໍ່ຢາກກູ້ໜີ້: ເຖິງແມ່ນວ່າຄໍາບໍ່ມີເງິນປັນຜົນ, ບໍ່ມີດອກເບ້ຍຄືກັບຊັບສິນອື່ນໆ, ແຕ່ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງລາຄາແມ່ນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ທອງຄໍາໄດ້ຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ສໍາລັບການລົງທຶນ. ມີຜູ້ບໍານານຫຼາຍຄົນທີ່ໄດ້ຫັນໄປສູ່ທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ.

4 ໃຊ້ປ້ອງກັນ ອັດຕາເງິນເຟີ້ ເຄື່ອງຂອງແພງ ເງິນທີ່ເກັບອອມໄວ້ເກືອບບໍ່ມີເຫຼືອຢູ່: “ອັດຕາເງິນເຟີ້” ແມ່ນສັດຕູທີ່ເຮັດໃຫ້ມີມູນຄ່າລົດລົງ ເພາະຖ້າຫາກເກີດພາວະເງິນເຟີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຕ່າງໆຈະມີລາຄາແພງຂຶ້ນ, ຕ້ອງໃຊ້ເງິນຊື້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊັ່ນ ລາຄາເຂົ້າປຽກຖ້ວຍລະ 10 ພັນກີບ ປັດຈຸບັນຖ້ວຍລະ 15 ພັນກີບ ເປັນຕົ້ນ ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ເງິນເກັບທີ່ມີຢູ່ອາດບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະໃຊ້ເງິນບຳນານ

5 ສຳຮອງການເງິນໃນຍາມສຸກເສີນຄ່າຮຽນລູກບໍ່ພໍ ກົດດັນໜັກ: ພວກເຮົາອາດຈະໄດ້ເຫັນຂ່າວ ຜູ້ປົກຄອງນຳເອົາຄຳມາຂາຍໃນຊ່ວງເປີດສົກຮຽນຫຼາຍ ເນື່ອງດ້ວຍຄ່າໃຊ້ເລື່ອງຮຽນຕໍ່ລູກ1 ຄົນຄ່ອນຂ້າງຫຼາຍພໍ່ແມ່ທ່ານໃດທີ່ບໍ່ໄດ້ວາງແຜນການເງິນທີ່ດີຫຼືວາງແຜນແລ້ວແຕ່ເງິນບໍ່ພໍໃຊ້ແທ້ໆ ກໍໄດ້ຄຳນີ້ລະ ມາຊ່ວຍໃຫ້ຜ່ານພົ້ນວິກິດນີ້ໄປໄດ້

6 ໃຫ້ເປັນຂອງຂວັນລູກໃນມື້ສຳຄັນ ລູກຮຍນຈົບ ຮັບໃບປະກາດ ທອງກ້ອນນີ້ຄືທອງຕັ້ງຕົ້ນ: ຄຳເປັນສົມບັດທີ່ມີມູນຄ່າ ຫຼາຍຄົນອາດເກັບຄຳໄວ້ກໍເພື່ອເປັນມໍລະດົກຕົກທອດໃຫ້ແກ່ລູກຫຼານ ເອົາໄວ້ເປັນທຶນສຳຮອງການເງິນ ຫຼື ໃຫ້ເປັນຂອງຂວັນໃນມື້ສຳຄັນ ເຊັ່ນ ມື້ແຕ່ງດອງ, ມື້ສົງການ, ມື້ຕຣຸບຈີນ ເຊິ່ງລູກຫຼານກໍນຳເອົາຄຳເຫຼົ່ານີ້ໄປຕໍ່ຍອດທາງການເງິນໄດ້ອີກ

7 ຊັບສິນທາງເລືອກ ກະຈາຍຄວາມສ່ຽງ ຖືຄຳກໍລະນີທີ່ຫຸ້ນຕົກ ຈະໄດ້ອຸ່ນໃຈ: ຄວາມສ່ຽງທີ່ວ່ານີ້ຄືຄວາມສ່ຽງຂອງຄ່າເງິນ, ມີລາຍປະເທດເກັບສຳຮອງ ຄຳໄວ້ເພື່ອປ້ອງກັນການເກີດວິກິດທາງການເງິນ ເຫດສຸກເສີນທົ່ວໂລກເຊິງຄົນບຳນານຈຳນວນບໍ່ແມ່ນນ້ອຍທີ່ຊື້ຄຳເກັບໄວ້ເພື່ອເປັນການລົງທຶນ ແລະ ກະຈາຍຄວາມສ່ຽງຂອງຊັບສິນອື່ນໆ

spot_img

ຍອດນິຍົມ