EU-ອາຊຽນກຽມກອງປະຊຸມສຸດຍອດທ້າຍປີນີ້ ຫວັງອຳນາດຈີນ-ຣັດເຊຍ.

spot_img

EU-ອາຊຽນກຽມກອງປະຊຸມສຸດຍອດທ້າຍປີນີ້ ຫວັງອຳນາດຈີນ-ຣັດເຊຍ.


ສຳນັກຂ່າວລາຍງານວ່າ ສະຫະພາບຢູໂຣບ (EU) ແລະ ສະມາຄົມປະຊາຊາດແຫ່ງອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ) ຈະຈັດການປະຊຸມສຸດຍອດໃນທ້າຍປີນີ້ ທ່າມກາງຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບໄພຄຸກຄາມດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຈາກຈີນແແລະຣັດເຊຍ.
ທັງນີ້ການປະຊຸມດັ່ງກ່າວຍັງບໍ່ມີການປະກາດຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການ ແຕ່ແຫຼ່ງຂ່າວເປີດເຜີຍວ່າ ການປະຊຸມສຸດຍອກໃນຄັ້ງນີ້ຈະມີການຈັດຂື້ນທີ່ກຣຸງຣັດເຊຍ
ການປະຊຸມສຸດຍອດໃນຄັ້ງນີ້ຈພຖຶເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ຜູ້ນຳທັງ 24ປະເທດຂອງອີຢູ ຈະເຂົ້າຮ່ວມການປະຊຸມເຊິ່ງແຕກຕ່າງຈາການປະຊຸມທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງປະທານມູນວຽນຂອງອີຢູ ຈະເປັນຕົວແທນເຂົ້າຮ່ວມການປະຊຸມ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ລະບຸວ່າ ອີຢູ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການປະຊຸມດັ່ງກ່າວເພື່ອຕ້ອງການສະແດງບົດບາດຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ຂານອຳນາດຕໍ່ການແຜ່ອິດທິຜົນຂອງຈີນໃນທະເລຈີນໃຕ້ ທ່າມກາງຄວາມຕືງຄຽດຈາກການທີ່ຣັດເຊຍສົ່ງກອງກຳລງັບຸກໂຈມຕີຢູເຄຼນ.

spot_img

ຍອດນິຍົມ